Norsk filminstitutt

Filmen avdekker soningsforholdene på avdeling G på Ila, der sitter de sykeste og farligste innsatte i Norge. Ødelagte liv få bryr seg om. Rettspsykiater Randi Rosenqvist kjemper en kamp for ivaretakelsen av deres menneskelighet. Mennene på avdeling G har begått svært alvorlige handlinger og forvoldt stor smerte. Deres egne historier og oppvekstforhold er preget av omsorgssvikt, vold, rus og en kamp for å overleve.

Samfunnet svikter dem på nytt ved å stenge dem inne uten tilstrekkelig omsorg, pleie eller mulighet til forbedring. En dag skal de kanskje tilbake til samfunnet. Om Rosenqvist ikke vinner frem med sitt budskap, løper samfunnet en stor risiko. Et samfunns humanitet måles i hvordan det behandler sine svakeste. Dette er en film om menneskeverdets grenseland.

Om manusforfatter og regissør

Katja Høgset er utdannet ved Høgskolen i Lillehammer og har arbeidet som dokumentarregissør siden 2014. Hennes eksamensfilm ”Jeg er best” ble vist på Eurodok, Nordic Docs, og på kortfilmfestivalen i 2015 og hun har arbeidet i produksjonsselskaper som Speranza Film, Strix og ITV-studios og som instruktør på filmbussen i Trøndelag.

Om prosjektet

Produsent
Margreth Olin
Produksjonsselskap
Speranza Film AS
Regissør
Katja Høgset
Manusforfatter
Katja Høgset

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
31.05.2017
Tilskudd gitt:
930.000 kroner
Totalbudsjett:
3.130.000 kroner
Konsulentvurdering:
Fengslet og Forlatt er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid, i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år. De mest vanskeligstilte innsatte behandles i strid med artikkel 3 i den Europeiske Menneskerettskonvensjonen om tortur, da psykisk syke settes på isolat uten tilstrekkelig psykiatrisk behandling. Humanismen i prosjektet er stor. Prosjektet stiller viktige spørsmål om hva vår behandling av de farligste av oss sier om oss selv, og med det tar filmen for seg menneskeverdets yttergrenser.
Konsulent:
Lars Løge
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
20.05.2016
Tilskudd gitt:
300.000 kroner
Konsulent:
Even Gottfred Benestad
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
31.05.2017
Tilskudd gitt:
930.000 kroner
Totalbudsjett:
3.130.000 kroner
Konsulentvurdering:
Fengslet og Forlatt er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid, i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år. De mest vanskeligstilte innsatte behandles i strid med artikkel 3 i den Europeiske Menneskerettskonvensjonen om tortur, da psykisk syke settes på isolat uten tilstrekkelig psykiatrisk behandling. Humanismen i prosjektet er stor. Prosjektet stiller viktige spørsmål om hva vår behandling av de farligste av oss sier om oss selv, og med det tar filmen for seg menneskeverdets yttergrenser.
Konsulent:
Lars Løge