Norsk filminstitutt

Vinden snur følger tre aktivister som har klart å snu både politikere og opinionen i spørsmålet om hvordan samfunnet skal behandle rusbrukere. Fra å ha et av Europas strengeste regelverk, skal Norge nå bli et rus-politisk foregangsland. Men samtidig som våre hovedkarakterer slåss for en human behandling av rusbrukere, gir filmen også et intimt og usminket innblikk i deres egen utrettelige kamp for et godt og verdig liv.

Regissør og manusforfatter
Kieran Kolle er utdannet innen film og filmfoto ved Noroff i Bergen, og har også bakgrunn som stillfotograf. Han har filmet og regissert en rekke kortfilmer, dokumentarer og serier, blant annet dokumentarfilmene Utgått på dato (TV2) og Democracy Road (NRK). Regissøren er medeier i filmselskapet Aldeles i Bergen.

Om prosjektet

Produsent
Elisabeth Kleppe
Produksjonsselskap
Aldeles AS
Regissør
Kieran Kolle
Manusforfatter
Kieran Kolle

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
29.04.2019
Tilskudd gitt:
350.000 kroner
Konsulent:
Eirin Gjørv
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
28.11.2019
Tilskudd gitt:
800.000 kroner
Totalbudsjett:
28.765.63 kroner
Konsulentvurdering:
De tre hovedkarakterene i Vinden snur kjemper for radikale reformer av den norske ruspolitikken, noe de etter hvert faktisk får gjennomslag for. Men mens vi følger dem i deres engasjement for å reformere den norske ruspolitikken, ligger den største kampen de alle kjemper i dem selv. Regissør Kieran Kolle vil med Vinden snur problematisere både Norge og vår alles holdning til rusbrukere som kriminelle vs. syke, og vil sette rehumanisering av rusbrukerne på dagsorden. Jeg tror filmen vil kunne skape både debatt og engasjement, og vil i tillegg følge og gi stemmer til en gruppe som har et viktig budskap til oss alle.
Konsulent:
Eirin Gjørv