Norsk filminstitutt

Hva er kunst? Hvem bestemmer verdien av kunst, og hva er kunstens funksjon i samfunnet? Med filmen Kunsten å lage gull av gråstein ønsker vi å lage film som også kan engasjere de antatt ikke kunstinteresserte. Historien om det upopulære kunstverket i Kvam forteller også om ei bygd i Norge som er truet av fraflytting – og om hvordan identitet og verdisyn kommer til utrykk gjennom prosessen rundt verket og kanskje også i selve verket.

Regissør og manusforfatter:

Merete Offerdal Tveit var ferdig utdannet regissør fra Nordland kunst-og filmfagskole i 2010, og har laget flere kortfilmer. Hun viser en spennende bredde i sine tidligere arbeider som spenner fra 24 filmer, 1 bygd: Sunde, en klassisk historisk dokumentarserie om ei bygd - til Absalon Beyersgate 10 som er en visuell formeksperimenterende kortfilm. Sistnevnte ble blant annet vist i Grimstad og på Nordisk Panorama, og på festivaler i Ungarn, Hellas og Spania.

Om prosjektet

Produsent
KriStine Ann Skaret
Produksjonsselskap
Stray Dog Productions AS
Regissør
Merethe Offerdal Tveit
Manusforfatter
Merethe Offerdal Tveit

Tildelinger

Ordning:
Nye veier, utvikling/produksjon etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
31.05.2018
Tilskudd gitt:
515.069 kroner
Totalbudsjett:
590.069 kroner
Konsulentvurdering:
Odelsguten og Fantefølget er et originalt og reflektert eksperiment i dokumentarform om kunstens virkning på et lokalsamfunn, som igjen speiler kunstens funksjon og betydning. Det er god bruk av humor gjennom observasjon, og spennende tanker om iscenesettelser av oppstyret rundt en kunstinstallasjon i Kvam, der bygdefolket ble splittet i synet på hva kunst er, og hva kunst er verd. En liten nyhetssak blir her en morsom observasjon om mennesket, om samfunn og om kunst.
Konsulent:
Lars Løge
Ordning:
Nye veier, utvikling/produksjon etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
07.02.2020
Tilskudd gitt:
848.431 kroner
Totalbudsjett:
1.515.000 kroner
Konsulentvurdering:
Jeg tror Kunsten å lage gull av gråstein vil bli en original, underholdende og tankevekkende film som vil evne å stille mange spørsmål om både hva som er kunst, og kunstens mulige funksjon. Men ikke minst vil den bli en varm og overraskende fortelling om en reise for et lokalsamfunn, og et kunstverk som vokser seg større enn seg selv.
Konsulent:
Eirin Gjørv