Norsk filminstitutt

Tvillingsong er en lavmælt og poetisk kunstfilm om tvillingene Eli og Toril på 52 år. I filmen skildres deres unike relasjon til hverandre og omverdenen. På hvilken måte kommuniserer tvillingene, når det verbale språket er fraværende som fullstendige og meningsbærende setninger? Likevel er språket der, som toneleie og blikkontakt, og som fragmenterte setninger og ord, ofte formidlet gjennom små kosedyr. Den ene søsteren lever med en alvorlig nyresvikt, og vi følger tvillingene den siste tiden de har sammen. Filmen vil skildre deres liv på en måte de kanskje ville gjort selv, om de fortalte sin egen historie.

Om regissør og manusforfatter:

Anne Tveit Knutsen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og har hatt en rekke utstillinger både i Norge og utlandet. Knutsen har jobbet mye med filmformatet de senere årene. I sitt kunstnerskap har hun vært særlig opptatt av dem som står utenfor, så som mennesker med demens eller utviklingshemming. Filmen Tvillingsong - eller Am I too Loud inngår i en serie arbeider med den overordnede tittel Am I too Loud, som Knutsen har jobbet med siden 2012. I dette prosjektet samarbeider hun med komponist og musiker Mari Kvien Brunvoll.

Om prosjektet

Produsent
Elin Sander
Produksjonsselskap
Aldeles AS
Regissør
Anne Tveit Knutsen
Manusforfatter
Anne Tveit Knutsen

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
18.11.2019
Tilskudd gitt:
250.000 kroner
Totalbudsjett:
1.272.932 kroner
Konsulentvurdering:
Dette er et spennende prosjekt som blir til i krysningen mellom billedkunsten og dokumentarfeltet, som i det ytre følger to utviklingshemmede tvillingsøstre i den siste tiden de har sammen før den ene dør. Deretter følges den gjenlevende tvillingen i tiden etter begravelsen. Tvillingene har et annerledes språk enn de fleste av oss, men de har likevel er rikdom i kommunikasjonen seg imellom. Regissør Anne Tveit Knutsen er en etablert billedkunstner som også har bakgrunn som sykepleier. Hun er opptatt av at vi alle trenger å øke forståelsen vår for annerledeshet, og gjennom denne filmens studie av søstrenes stillfarne kommunikasjon setter hun oss i kontakt med noe dypt menneskelig. Dette har jeg stor tro på at skal bli vakker og stillfaren film, som med høye kunstneriske ambisjoner vil evne å sette oss i kontakt med noe vesentlig ved livet selv.
Konsulent:
Eirin Gjørv