Lykkeland en serie som tar for seg de personlige, politiske og samfunnsmessige endringene som fant sted i Stavanger de første årene av Norges oljeeventyr. Fortellingen er bygget rundt fire unge mennesker som på hvert sitt vis representerer ulike aspekter av samfunnet, som serien følger inn i voksenlivet i en by som går igjennom en forrykende, uforliknelig forandring. Lykkeland skal bli en storslagen og engasjerende serie som vil si noe om hvordan vi som samfunn og individer er kommet dit vi er i dag.

Serien er på 8 x 45 minutter og er en storsatsing fra NRK.

Om manusforfatter og regissør

Manusforfatter Mette M. Bølstad har med kritiker- og seersuksesser som Nobel (8 x 45 minutter, NRK) og Halvbroren (8 x 45 minutter, NRK), etablert seg som en av de aller fremste og mest interessante serie-manusforfatterne i Norge i dag.

Regissør Petter Næss hadde stor suksess med spillefilmen Elling som ble nominert til Oscar i 2002, og han har siden regissert en rekke varierte spillefilmer både i Norge, Sverige og USA, deriblant Bare Bea, Mozart and the Whale, Hoppet, Tatt av kvinnen, Maskeblomstfamilien og Into the White. Flere av Næss’ filmer har vært store suksesser både hos publikum og kritikere. Han har også regissert noen episoder av NRK-serien Himmelblå, og humorserien Meglerne og har bak seg over 40 revy- og teaterproduksjoner.

Om prosjektet

Produsent
Ales Ree, Synnøve Hørsdal
Produksjonsselskap
Maipo Film AS
Regissør
Petter Næss
Manusforfatter
Mette Marit Bølstad

Tildelinger

Ordning:
Lansering utland
Arena:
langsiktig
Dato:
20.02.2017
Tilskudd gitt:
123.795 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
01.12.2016
Tilskudd gitt:
12.000.000 kroner
Totalbudsjett:
96.000.000 kroner
Konsulentvurdering:
Dette er en serie om en sentral epoke i Norsk historie som i sterk grad har lagt grunnlag for den velstanden og det sosialdemokratiske samfunnet vi har i dag. Med utgangspunkt i dagens situasjon i oljebransjen, og de politiske og økonomiske omveltningene i verden for øvrig, har dette prosjektet også en sterk relevans for hvordan vi som mennesker og samfunn forholder oss til endringer og utvikling. Med sine tidligere suksess serier har manusforfatter Mette M. Bølstad vist at hun evner å skape troverdige og interessante karakterer som blir bærere av den dramatiske historien, og det er nettopp denne personlige inngangen til dramaet som står sentralt og er en stor kvalitet ved Lykkeland. Serien har også et rikt og originalt visuelt univers i sin 60-70-talls estetikk, og et regi- og produsent team som kan dra nytte av sin brede erfaring til å innfri dette prosjektet sitt store nasjonale og internasjonale publikumspotensial.
Konsulent:
Kari Moen Kristiansen
Ordning:
Utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
14.06.2016
Tilskudd gitt:
150.000 kroner
Konsulent:
Ingrid Festøy Ottesen
Ordning:
Utvikling og produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
16.04.2015
Tilskudd gitt:
200.000 kroner
Ordning:
Lansering utland
Arena:
Cannes Series 2018
Dato:
02.05.2018
Tilskudd gitt:
87.500 kroner