Norsk filminstitutt

På overflaten virker alt perfekt. 19 år gamle Mirjam er stedatteren til den karismatiske pastoren i menigheten Friheten. Som regjerende verdensmester i disco freestyle dans, og leder av frikirkens ungdomsgruppe er hun kirkens stolthet. Men under VM kollapser hun på dansegulvet, og nederlaget vekker spørsmål og uro i henne. Hjemme blir hun møtt med at hun må tro mer, tro bedre. Mirjam prøver, men kroppen svikter. I søken etter svar på hvor problemene hennes kommer fra, og i frustrasjon over å ikke bli sett, trekkes hun mot en strengere konservativ menighet. I hemmelighet drar hun på deres sommerleir. 

Regissør og manusforfatter

Jorunn Myklebust Syversen er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og hennes arbeider er blitt vist på mange arenaer innen kunst og film. Myklebust Syversen har vært aktiv innenfor samtidskunstfeltet som billedkunstner, og jobber som videokunster, manusforfatter og regissør. I 2017 debuterte hun som spillefilmregissør med Hoggeren. 

Om prosjektet

Produsent
Maria Ekerhovd
Produksjonsselskap
Mer Film AS
Regissør
Jorunn Myklebust Syversen
Skuespillere
Josefine Frida Pettersen, Nicolai Cleve Broch, Kjærsti Odden Skjeldal, Andrea Bræin Hovig, Espen Klouman Høiner
Manusforfatter
Jorunn Myklebust Syversen

Tildelinger

Ordning:
Spillefilm Nye veier - Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
14.11.2017
Tilskudd gitt:
800.000 kroner
Konsulentvurdering:
Jorunn Myklebust Syversen er eit uortodoks diktartalent som berikar norsk film med både tematisk styrke og ei særeigen evne til nærvær i skildringa av karakterane sine. I grenselandet mellom fiksjon og verkelegheit klarar ho å skape enkle forteljingar om komplekse kjensler og mekanismar. I Disco fører ho saman to ytterpunkt som vil skape ein sterk dynamikk både visuelt og dramatisk. Produsent Maria Ekerhovd og Mer Film stiller seg heilhjerta bak utviklinga av Myklebust Syversens fortlejarstemme og legg i tillegg for dagen eit høgt ambisjonsnivå for filmen. I sum blir det eit prosjekt særs godt rigga for Nye veier.
Konsulent:
Ståle Stein Berg
Ordning:
Idéutvikling Nye veier
Fase:
Utvikling
Dato:
27.04.2016
Tilskudd gitt:
100.000 kroner
Ordning:
Spillefilm Nye veier - Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
29.08.2018
Tilskudd gitt:
5.620.000 kroner
Totalbudsjett:
8.025.000 kroner
Konsulentvurdering:
Eit uttalt mål for Jorunn Myklebust Syvertsen har vore å heve det cinematiske og dramatiske ambisjonsnivået samtidig som hennar opne og prosessorienterte arbeidsmetode blir ivaretatt. Eg meiner ho lykkest med det i dette prosjektet. Tungt influert av verkelegheita og gjennom massiv research har ho skapt ei forteljing som også har dramatisk raffinement og dramaturgisk stringens. I tillegg er det lagt for dagen solid arbeid med det cinematiske; ei slåande bildeforteljing som like vel ivaretar det autentiuske, organiske. Og ikkje minst er dette eit mangefasettert portrett av karakterar og miljø ein fort kan karikere og demonisere. I sum blir dette ei forteljing med tematisk relevans og visuell komunikasjonskraft som rører ved langt fleire enn miljøet den skildrar.
Konsulent:
Ståle Stein Berg
Ordning:
Lansering i utlandet
Arena:
EFM Berlin 2019
Dato:
21.03.2019
Tilskudd gitt:
50.000 kroner