Norsk filminstitutt

Natur er eit spel som fokuserer på naturen sitt mangfald og som ønskjer å skape medvit rundt verdien naturmangfaldet har for livsgrunnlaget vårt. Meir informasjon kjem når spelet er klart for annonsering

Om selskapet

Blåst spel AS er et søsterselskap til Blåst film AS, som har utviklet en rekke dokumentarfilmer. Selskapet ble opprettet i Herøy i 2020, og Are Pilskog er daglig leder.
 

Om prosjektet

Sjanger
TBA
Produsent
Are Pilskog
Produksjonsselskap
Blåst spel AS
Distribusjonsplattform
Mobil

Tildelinger

Ordning:
Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
19.03.2021
Tilskudd gitt:
300.000 kroner
Konsulent:
Panel