Norsk filminstitutt

Innkjøpsordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norsk kort- og dokumentarfilm av kunstnerisk og kulturell verdi.

Søknadsfrister

Vi anbefaler at du starter søknadsprosessen i god tid før fristen, slik at du får nok tid til å innhente nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan søke?

Produsenter av norsk kort- og dokumentarfilm. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Dette kan du søke om

Du kan søke om innkjøp av film for digital distribusjon i en periode som gjelder i fem år. Filmene gjøres tilgjengelig for bibliotekets låntakere i strømmetjenesten Filmbib.

Vederlag for innkjøp er kr 20.000 for kortfilm og kortdokumentar, og kr 35.000 for dokumentarfilm med spilletid fra 25 minutter (eksklusiv merverdiavgift).

Vederlaget fordeles mellom filmens rettighetshavere etter prosentsatser som er avtalt mellom NFI og Norsk filmvederlagsfond (NFVF). Les mer i retningslinjene punkt 5.

Vilkår for innkjøp

 • Du må ha rettighetene til å selge filmen
 • Filmen må ha hatt premiere i inneværende år, eller ikke lenger tilbake i tid enn fem år.
 • Filmen må ha dokumentert offentlig distribusjon på kino, festivaler, tv eller internett. (Private visninger gjelder ikke. Se retningslinjene punkt 3.4).

For at filmen skal kunne bli kjøpt inn stilles det krav til innlevering:

 • Digital filmfil skal leveres i Quicktime Prores HQ eller i tilsvarende kvalitet, med 2.0 lyd, og med norske undertekster. Filene skal produsenten laste opp i publiseringsverktøyet Organizer.
 • Musikkrapport over de musikalske verkene som evt. benyttes i filmen skal listes opp med tittel, navn på musikere/artister og komponister.
 • Navn på regissør, manusforfatter og andre fagfunksjoner skal fylles ut i eget skjema for innkjøpsordningen hos Filmvederlagsfondet.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp

Søknaden skal inneholde:

 • Påsynsfil av filmen (Vimeo-lenke).
 • Informasjon om filmen (årstall, spilletid, aldersgrense, omtale og emneord).
 • Oversikt over distribusjon/visninger.
 • Tekniske spesifikasjoner/filformat.

Søknad skal fylles ut på eget skjema for hver tittel.

Prioritering og vekting av søknader

Filmene blir vurdert på bakgrunn av ordningens retningslinjer og en skjønnsmessig vurdering av innkomne søknader. Det blir lagt særlig vekt på:

 • Kunstnerisk kvalitet
 • Mangfold i tematikk, sjanger, uttrykk og format
 • 20% bør være egnet for barn (aldersgruppe 3 – 12 år)
 • Norsk eller samisk språk
 • Teknisk standard

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt åtte uker.
 • NFI oppnevner et utvalg på tre personer og to vararepresentanter som skal vurdere hvilke filmer som skal kjøpes inn. Utvalget er nominert av Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. I utvalget sitter også en kandidat som skal representere bibliotekfaglige miljøer. Utvalget sitter i perioder på tre år.
 • NFI innstiller til vedtak basert på utvalgets anbefalinger om innkjøp.
 • Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson