Norsk filminstitutt

NFI oppnevner et utvalg på tre personer og to vararepresentanter som skal vurdere filmene som skal bli kjøpt inn til bibliotekene. Utvalget er nominert av Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. I tillegg sitter en representant fra bibliotekfaglige miljøer. Utvalget sitter tre år av gangen.

Utvalget for 2021-2023 består av:

 • Gunhild Enger (Dramatikerforbundet og Norske filmregissører) 
 • Jarle Bjørknes (Produsentforeningen) 
 • Bodil Aga Aandstad (Deichman) 

Vara for bransjen er Margrete Vinnem (Filmforbundet), mens David Jønsson er vara for bibliotekene.

Gunhild Enger er filmskaper, og har regissert og skrevet mange kortfilmer, blant annet Play Schengen. Hun hadde også regi på Knutsen & Ludviksen 2 - Det Store Dyret, og jobber nå med sin første spillefilm. Enger sitter også i styret i Viken filmsenter. 
 
Jarle Bjørknes er utdannet innen kommunikasjon og filmproduksjon. Siden 2002 har han arbeidet som daglig leder og produsent for Incitus, som han også var med å grunnlegge. Bjørknes har også en åremålsperiode som daglig leder i Filmkraft Rogaland, i tillegg til bred erfaring fra lederposisjoner innen den nordiske teknologibransjen. 
 
Bodil Aga Aandstad er spesialbibliotekar ved Deichman Tøyen, og har  
vært ved Deichman siden 2012. Hun er utdannet Filmviter ved NTNU (2006), og har jobbet en del med formidling av film ut mot publikum (også utenfor bibliotekbransjen). 
 

 

 • Christina Iverson
  • Christina Iverson

  • Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
  • Telefon: +47 917 35 598
  • E-post: christina.iverson[@]nfi.no