Norsk filminstitutt

Fra og med 2020 vil all anmodning om utbetaling av tilskudd skje gjennom søknadsportalen: tilskudd.nfi.no