Norsk filminstitutt

Produksjonsselskap kan søke tilskudd til lansering av filmer og serier i Norge. På denne siden finner du informasjon om formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva du kan søke om og viktige krav til søknaden.

Viktige råd til deg som søker

 • Start søknadsprosessen i god tid slik at du får innhentet all nødvendig dokumentasjon.
 • Logg deg inn i søknadsportalen over for detaljerte krav til søknaden.
 • Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.
 • Les veiledningen på denne siden nøye.

Søknadsfrist

Søknad må være sendt inn senest 12 uker før offisiell norsk premiere.

Hvem kan søke?

 • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
 • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
 • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Formater

Spillefilm, kortfilm, dokumentar, serier.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd for å dekke kostnader knyttet til lansering av verk i ordinær distribusjon i sin primære lanseringsfase.

Relevante lanseringstiltak

 • Mediekjøp
 • Markedsføring og PR
 • Nyskapende lanseringstiltak
 • Outreach-kampanjer: lansering mot et marked via samarbeid med tredjepart (f.eks ideelle organisasjoner)
 • Markedsanalyse og testing av målgruppe og/eller markedsmateriell gjennomført av analysebyrå
 • Synstolking og teksting (for film på kino)

Hvor mye kan du få i tilskudd?

Særskilt tiltak for høsten 2020: For filmer som lanseres i perioden 1. juli – 31. desember kan tilskuddet ikke overstige 75% av godkjente regnskapsførte kostnader eller 3.200.000 kroner. Produksjoner med norsk hovedprodusent prioriteres for utvidet tilskudd.

For lansering av verk i ordinær distribusjon kan du søke om maksimalt 2 millioner.

Filmer som har mottatt tilskudd i markedsordningen og har et forventet publikumsestimat på minimum 200.000 kan forvente maksimalt lanseringstilskudd.

NFI prioriterer å gi tilskudd til norske minoritetssamproduksjoner som har mottatt produksjonstilskudd fra NFI. Vi har fastsatt satser for disse prosjektene.

Vilkår for tilskudd

 • Prosjektet må være ferdig produsert og i sin primære lanseringsfase.
 • Det må foreligge signert kontrakt med norsk distributør og/eller visningsplattform.
 • Verket må ha ordinær distribusjon.
  • Ordinær kinodistribusjon betyr at NFI gjør en samlet vurdering av antall kinoer, størrelsen og inntektspotensialet til kinoen sett i forhold til filmens sjanger og målgruppe. Et minstekrav er normal oppsetning i tre av de seks største byene i Norge i tillegg til en tilnærmet nasjonal distribusjon.
  • Ordinær digital distribusjon: Den digitale strategien skal være godt beskrevet og begrunnet og gi ny og relevant erfaring for produsent. Strategien skal være kjent for NFI på et tidlig tidspunkt. For filmer med forhåndstilskudd vil det si i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. For filmer uten forhåndstilskudd må NFI informeres om prioritert distribusjon ved innspillingsstart.
 • Tilskuddet kan ikke overstige 50% av godkjente regnskapsførte kostnader.
 • Du må ha rettighetene til å lansere prosjektet.
 • Alle prosjekter må gjøres tilgjengelige med teksting i Norge.
 • Kinofilmer skal distribueres både med teksting og synstolkning.
 • NFI kan kreve at produsentene som skal lansere film på kino underbygger søknaden med uttalelser fra tre av de seks største kinoene, der Nordisk Film kino Oslo er en av dem.

Viktige krav til søknaden

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen.

 • Distribusjonsavtale.
 • Lanseringsplan etter mal.
 • Budsjett og finansieringsplan.
 • Prosjektets inntjeningspotensial.
 • For prosjekter uten forhåndstilskudd fra NFI må det leveres skjema med tidligere resultater.

Dokumenter og maler som er relevante for denne ordningen

Prioritering og vekting av søknader

Det gjøres en helhetlig vurdering av lanseringsplan, lanseringstidspunkt, publikumsestimat og inntjeningspotensial. Verk med forhåndstilskudd kan prioriteres.

Erfaring og tidligere resultater vektlegges.

Vi vil inntil videre prioritere tilskudd til kinolansering.

Saksbehandling

Kontakt

Rådgiver for spørsmål om kriterier og faglig innhold

Marianne Hjerpseth

Seksjonsleder medvirkning og arena
+47 930 28 889
marianne.hjerpseth[@]nfi.no

Marianne Hjerpseth