Norsk filminstitutt
 • Helene Ekrene
  • Helene Ekrene

  • Avdelingsdirektør
  • Økonomi og virksomhetsstyring
  • Telefon: +47 488 98 546
  • E-post: helene.ekrene@nfi.no
 • Kjersti Mo
 • Lars Løge
  • Lars Løge

  • Avdelingsdirektør
  • Utvikling & produksjon (UPA)
  • Telefon: +47 415 14 180
  • E-post: lars.loge@nfi.no
 • Merete Falck
  • Merete Falck

  • Avdelingsdirektør
  • Administrasjon
  • Telefon: +47 922 68 640
  • E-post: merete.falck@nfi.no
 • Stine Helgeland
  • Stine Helgeland

  • Avdelingsdirektør
  • Kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold (KII)
  • Telefon: +47 957 44 173
  • E-post: stine.helgeland@nfi.no
 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova@nfi.no
 • Siri Harr Steinvik