Norsk filminstitutt

Her finner du en oversikt over tilskudd som er tildelt fra 2020 og fram til i dag.

Det gjelder tildelinger til spillefilmer, dramaserier, dokumentarer, kortfilm, spill og filmformidling. Tilskuddsbeløpene og søknadsinformasjonen viser hva som var gjeldende på vedtakstidspunktet.

Merk: Tjenesten er under utvikling, så feil kan oppstå og oversikten kan i perioder ha noen mangler.

OBS: Per 28.06.24 er tjenesten nede. Vi jobber for å få tjenesten til å fungere igjen.