Norsk filminstitutt

Her finner du en oversikt over alle tilskudd NFI har tildelt.

Det gjelder tildelinger til spillefilmer, dramaserier, dokumentarer, kortfilm, spill og filmformidling. Tilskuddsbeløpene og søknadsinformasjonen viser hva som var gjeldende på vedtakstidspunktet.

Merk: Tjenesten er under utvikling, så feil kan oppstå og oversikten kan i perioder ha noen mangler.

 

 

Se her for oversikt over tildelinger 2016-2020