Norsk filminstitutt

Her finner du en oversikt over alle tilskudd NFI har tildelt.

Det gjelder tildelinger til spillefilmer, dramaserier, dokumentarer, kortfilm, spill og filmformidling. Tilskuddsbeløpene er gyldige på vedtakstidspunktet. 

Merk: Tjenesten er under utvikling, så feil kan oppstå og oversikten kan i perioder ha noen mangler.

 

 

Se her for oversikt over tildelinger 2016-2020