Vår hovedoppgave er å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet og være rådgiver for staten i filmpolitiske spørsmål.

NFI ledes av et styre og direktør Kjersti Mo

NFI skal bidra til

 • Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet
 • God formidling og tilgjengeliggjøring for publikum
 • Solid publikumsoppslutning
 • En profesjonell filmbransje med sunn økonomi

Vi har 87 ansatte.

Avdelinger med ansvarsområder

Utvikling & produksjon (UPA)

 • Tilskudd til utvikling og produksjon av film, serier og spill
 • Rådgivere for film- og spillbransjen

Kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold (KII)

 • Tilskudd til lansering av film, dramaserier og spill i Norge og internasjonalt
 • Tilskudd til kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen
 • Internasjonalisering av norsk film, dramaserier og spill i utlandet
 • Arrangere kurs og seminarer
 • Samle inn  og analysere tall og fakta for film- og spillfeltet
 • NFIs kommunikasjon

Formidling

 • Tilskudd til filmformidling
 • Innkjøpsordningene for film og spill
 • Cinemateket og strømmetjenesten Filmbib
 • Kinosalene og teknisk utstyr
 • Kinoutleie

 Administrasjon

 • Arkiv og innsyn
 • Økonomi og regnskap
 • Personal og lønn
 • IKT, nettutvikling og produksjon av lyd og bilde