Norsk filminstitutt

Vår hovedoppgave er å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet og være rådgiver for staten i filmpolitiske spørsmål.

Direktør er Kjersti Mo.

NFI skal bidra til

 • Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet
 • God formidling og tilgjengeliggjøring for publikum
 • Solid publikumsoppslutning
 • En profesjonell filmbransje med sunn økonomi
 • Et variert tilbud av norske dataspill av høy kvalitet 
 • En profesjonell og mangfoldig dataspillbransje
 • Gjennomslagskraft for norske dataspill 
 • En inkluderende og tilgjengelig dataspillkultur

Avdelinger med ansvarsområder

Strategisk stab

 • Strategisk rådgivning og prosjektstyring
 • Arrangere kurs og seminarer
 • Samle inn  og analysere tall og fakta for film- og spillfeltet
 • NFIs kommunikasjon

Utvikling og produksjon

 • Tilskudd til utvikling og produksjon av film, serier og spill
 • Rådgivere for film- og spillbransjen

Internasjonale forhold

 • Tilskudd til lansering av film, dramaserier og spill i Norge og internasjonalt
 • Tilskudd til kompetansehevende tiltak for den audiovisuelle bransjen
 • Internasjonalisering av norsk film, dramaserier og spill i utlandet

Formidling

 • Tilskudd til filmformidling
 • Innkjøpsordningene for film og spill
 • Cinemateket og strømmetjenesten Filmbib
 • Kinosalene og teknisk utstyr
 • Kinoutleie

 Administrasjon

 • Arkiv og innsyn
 • HR
 • IKT
 • Internservice

Økonomi- og virksomhetsstyring

 • Koordinerende forvaltningsansvar
 • Virksomhetsstyring
 • Økonomistyring
 • Regnskap og lønn
 • Anskaffelser
 • Juridiske tjenester