Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Det vil bli utlyst en søknadsfrist for 2017 i løpet av 2016.

Gå til insentivordningen

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

NFIs nye dokumentarfilmkonsulenter

Åremålstillingene til Norsk filminstitutts to dokumentarfilmkonsulenter er snart over, og i den neste fireårsperioden er det Helle Hansen og Lars Løge som tar over konsulentrollene.

Cinemateket i sommer

Cinemateket, Filmkafeen og Filmmuseet holder stengt fra og med fredag 1. juli til og med søndag 31. juli. Dørene åpner igjen mandag 1. august med fullt program fra tirsdag 2. august.

Bransjeseminar: Filmformidling

Vi inviterer til seminar om de nye tilskuddsordningene for filmformidling under filmfestivalen i Haugesund, tirsdag 23. august. Seminaret finner sted på Scandic Maritim Hotel.