Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge. Søknadsfristen for 2016 utløp i januar. Det vil bli utlyst en søknadsfrist for 2017 i løpet av 2016.

Gå til insentivordningen

Filmformidling

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken og andre filmkulturelle tiltak.

Gå til ordningene for filmformidling

Handlingsplan for kjønnsbalanse i film

Norsk filminstitutts mål er å skape en stabil og vedvarende kjønnsbalanse i norsk film. 50 % kvinneandel innen ordninger for talentutvikling – og moderat kjønnskvotering innen rammefinansiert utviklingstilskudd og markedsordningen – er blant tiltakene som foreslås for å få til dette. NFI vil også ha et større fokus på kvinnelige hovedroller i kinofilm.

Verdenspremiere på The Magnitsky Act

Produksjonsselskapet Piraya Film har lagt premierevisningen av den mye omtalte dokumentarfilmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes, til Filmens Hus i Oslo lørdag 25. juni kl. 13.30.

Norske kortfilmer i Palm Springs

Palm Springs International Film Festival har sin egen kortfilmfestival , Shortfest, og hele fem norske filmer er i konkurranse under festivalen.