Utvikling, produksjon og lansering

Her kan du søke tilskudd utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier, spill og Sørfond. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for utvikling, produksjon og lansering

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

Her finner de av våre tilskuddordninger som er rettet mot enkeltpersoner.

Les mer om reisestøtte, stipend og faglig utvikling her

Arrangør av kurs og seminarer

Skal du på vegne av din bransje arragere et kompetansehevende kurs eller seminar, kan du søke tilskudd dette her.

Les mer om våre tilskudd til kurs og seminarer her

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Sørfond og Sørfond+

Samproduksjonsfond for produksjoner med hovedprodusent i et land på OECDs DAC-liste og minoritetsprodusent fra Norge (Sørfond) eller et europeisk land som er medlem av MEDIA-programmet (Sørfond+)

Les mer om Sørfond +

Les mer om Sørfond

 

Tilskudd til idéutvikling i Nye veier.

Tolv regissører har fått 100.000 kroner i tilskudd til idéutvikling av nye prosjekter.

Minneord for Svend Wam

Svend Wam døde søndag 7. mai. Med det settes punktum for et betydelig og fargerikt kapittel i norsk filmhistorie.

Dokumentarfilmpris til norsk film på Hot Docs

Den norske dokumentarfilmen 69 minutter av 86 dager har fått Emerging International Filmmaker Award på Hot Docs, nord-amerikas største dokumentarfilmfestival. Igjen viser Norge seg som ledende i verden på dokumentarfilm.

Sørfond-tilskudd til åtte produksjoner

For sjette gang gir Sørfond tilskudd til filmprosjekter fra utviklingsland med norske samprodusenter. Årets tilskudd går til 8 produksjoner, 5 fiksjon- og 3 dokumentarfilmer med en samlet bevilgningssum på 4 millioner kroner.

Web-tv mai 2017

Kortfilm: Kartleseren
ZombieLars
Monster
Rett vest

Tidsfrister før sommeren

Det er noen viktige frister å merke seg for rateutbetalinger og lanseringstilskudd før sommeren.