Utvikling, produksjon og lansering

Her kan du søke tilskudd utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier, spill og Sørfond. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for utvikling, produksjon og lansering

Formidling av film og spill

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken, andre filmkulturelle tiltak samt innkjøpsordningene for film og spill.

Gå til ordningene for formidling

Reisestøtte, stipend og faglig utvikling

Her finner de av våre tilskuddordninger som er rettet mot enkeltpersoner.

Les mer om reisestøtte, stipend og faglig utvikling her

Arrangør av kurs og seminarer

Skal du på vegne av din bransje arragere et kompetansehevende kurs eller seminar, kan du søke tilskudd dette her.

Les mer om våre tilskudd til kurs og seminarer her

Insentivordningen

Ordningen kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Sørfond og Sørfond+

Samproduksjonsfond for produksjoner med hovedprodusent i et land på OECDs DAC-liste og minoritetsprodusent fra Norge (Sørfond) eller et europeisk land som er medlem av MEDIA-programmet (Sørfond+)

Les mer om Sørfond +

Les mer om Sørfond

 

Utvikling av dramaserier - stor pågang og nye muligheter

Disponible midler i ordningen for utviklingstilskudd av dramaserier etter markedsvurdering i 2017 er snart delt ut. Rammen for ordningen vil derfor bli utvidet.

Ved innføring av ny forskrift 1. januar 2017 ble det mulig å søke om utviklingstilskudd til dramaserier innenfor flere av Norsk filminstitutts eksisterende tilskuddsordninger.

Eurodok-prisen 2017

Den nederlandske dokumentarfilmen To Stay Alive – A Method fikk juryens hovedpris da Eurodok 2017 ble avsluttet søndag 2. april. Publikum stemte frem Dødsårsak: Ukjent som sin favoritt, og Forever Pure mottok hederlig omtale fra juryen.

Tilskudd til dramaserier og samproduksjoner

Mars måned er på hell og Norsk filminstitutt har gitt produksjonstilskudd til åtte prosjekter. Tre dramaserier får produksjonstilskudd hvor to av tilskuddene går til nye sesonger av etablerte serier, og ett går til en thrillerserie omhandlende krigsforbrytelser. De resterende fem tilskuddene er gitt til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent.

Utviklingstilskudd til syv spill i mars

I mars måned ble det gitt utviklingstilskudd til syv spill. Fire av prosjektene har vært i utvikling en stund og har fått tilskudd fra NFI tidligere. Tre prosjekter fra selskapene Perfectly Paranormal, Hyper Games og Tinimations er nye.

Årsrapporten er klar

NFIs årsrapport for 2016 er nå klar. 2016 var et svært godt år for norsk film, serier og spill. Du får alt av tall og fakta i rapporten som du kan laste ned her. Nytt denne gang er at årsrapporten blant annet inneholder tall for kvinnelige hovedroller i filmer, oversikt over hvem som finansierer filmen og oversikt over totalmarkedet for film, både innen kino, tv og VOD.