Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2016, og kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Filmformidling

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken og andre filmkulturelle tiltak.

Gå til ordningene for filmformidling

NFIs årsrapport for 2015

Norsk filminstitutts årsrapport gir en samlet vurdering av i hvilken grad NFIs virksomhet i 2015 har bidratt til å oppfylle målsettingene for norsk filmpolitikk, og gir en oppsummering av virksomhetenes aktiviteter og resultater i 2015.

De første Spill ut i verden

Åtte norske spillselskap har blitt valgt ut til pilotprosjektet Spill ut i verden. De møttes til felles feiring hos Norsk filminstitutt denne uken.

Utviklingstilskudd til ni spill

Norsk filminstitutt har gitt utviklingstilskudd til ni spill. Blant prosjektene finner vi et førsteperson-skrekkspill sterkt inspirert av forfatteren Lovecrafts verker, og ett hvor vi følger Leif - en ensom og deprimert mann i 50-årene, som lever på autopilot i en nordnorsk fiskebygd.