Produksjon, utvikling og lansering

Her kan du søke tilskudd og stipend til utvikling, produksjon og lansering av kinofilm, dokumentar, kortfilm, serier og spill. Her finner du også informasjon om søknadsfrister, kurs og siste tildelinger.

Gå til ordningene for produksjon, utvikling og lansering

Insentivordningen

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2016, og kan gi tilskudd på opptil 25 % av godkjente kostnader til internasjonale filmer og serier, som er helt eller delvis spilt inn i Norge.

Gå til insentivordningen

Filmformidling

Her kan du søke tilskudd til filmimport og distribusjon, videodistribusjon, lokale film- og kinotiltak, filmfestivalvirksomhet, nasjonale midler til film i Den kulturelle skolesekken og andre filmkulturelle tiltak.

Gå til ordningene for filmformidling

Vi feirer Henny Moan

I februar kan du se fem strålende norske filmer på Cinemateket, med teater- og filmskuespilleren Henny Moan, som gjennom en lang karriere har satt sitt preg på norsk film. Mandag 22. februar markerer vi hennes 80-årsdag med et filmseminar hvor kvinnerollen står i fokus. Og på filmarkivet.no har samlet både filmer og annet materiale om en av Norges beste skuespillere.

Pilotprosjektet Spill ut i verden lansert

Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Norsk filminstitutt lanserte mandag 8. februar piloten Spill ut i verden – et eksportprogram som skal svare på bransjens utfordringer med å nå ut internasjonalt.

Produksjonstilskudd til ni filmer

Fredag 5. februar fikk ni filmer produksjonstilskudd; tre markedsvurderte kinofilmer, én kinodokumentar for barn, én kortfilm, to samproduksjoner og to Nye veier-prosjekter fikk vedtatt sine produksjonstilskudd.