Norsk filminstitutt
Bilde. Et barn i grå hettegenser holder en gul spillkontroll.
Foto: Oase Media AS

NFi inviterer til seminar der inFuture presenterer en fersk rapport om førskolebarns forhold til dataspill.

Tid:
Onsdag 11. september
09.30 - 11.30
Sted:
Cinemateket, Dronningens gate 16

Meld deg på

Førskolebarns forhold til dataspill er en kvalitativ og kvantitativ innsiktsrapport laget av inFuture på vegne av Norsk filminstitutt. Formålet med rapporten er å få innsikt i forholdet til dataspill blant førskolebarn og de yngste grunnskolebarna.

Rapporten bygger på både intervjuer med barn fra 4 til 7 år og deres foreldre, samt en landsrepresentativ spørreundersøkelse med 508 respondenter i samme alder. Til sammen gir dette et unikt innblikk i norske 4 til 7 åringers bruksmønstre og behov for dataspill og spill.

Førskolebarns forhold til dataspill er interessant fordi i dag har vi svært begrenset innsikt i denne gruppen når det gjelder barnas bruk og forhold til det de spiller. Dataspill har blitt en viktig sosialiserings- og lekearena som preger barndommen, og former barnas vei inn i voksenlivet.

Det er helt avgjørende at barn og unge får et godt ogbredt tilbud av lokalt produserte innhold for at de skal kunne oppleve relevante historier de kan kjenne seg igjen i. Lokalt produsert innhold vil også bidra til å styrke norsk identitet, språk og kultur. Dypere innsikt i barns bruksmønstre og behov er avgjørende for å legge til rette for slike prosjekter.

Arangementet er gratis og krever påmelding. Meld deg på her.

Arrangementet vil bli strømmet.

Kontakt

Kaja Hench Dyrlie

Seksjonsleder spill og MEDIA Desk
+47 951 46 912
kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no

Kaja Hench Dyrlie

Sigbjørn Sandberg

Statistikk- og analyserådgiver
Innsikt
+47 944 36 696
sigbjorn.sandberg[@]nfi.no

Sigbjørn Sandberg

Edda Falk

Kommunikasjonssjef
+47 476 32 550
edda.falk[@]nfi.no

Edda Falk