Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til produksjon av spillefilm, serie, dokumentar, dokumentarserie eller et lengre hybrid prosjekt gjennom talentordningen Neo. Neo idéutvikling henvender seg til debuterende regissører/serieskapere/manusforfattere innen lengre format.

Søknadsfrist

Søknader til denne ordningen behandles løpende fra 2023.

Tilskuddsordningen er en lavbudsjettsordning for manifesterte talenter innen fiksjon, dokumentar og hybrid.

Neo skal bidra til å styrke talentutviklingen i bransjen ved å la nye stemmer slippe til og stimulere til fornyelse på innholds- og skapersiden.

Les mer om ordningen her

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Det er ordningens formål å gjennom tilskudd la nye talenter utfolde seg som tydelige kunstneriske stemmer, og slik bidra til å sikre kvalitet, fornyelse og diversitet i fremtidens norske audiovisuelle fortellinger. Filmskaperne og prosjektene i Neo har høye kunstneriske ambisjoner og vilje til å utfordre og engasjere. Neo skal bidra til nyskaping og nye perspektiver, være seg ambisjoner i prosjektets fortelling, sjanger, formspråk, format, distribusjon og/eller metodikk. NFI har utformet åtte kunstneriske kvalitetskriterier for kvalitetsvurderingen av prosjekter. Prosjektene i ordningen skal jobbe målrettet med å definere og å innfri sitt publikumspotensial uavhengig av distribusjonsplattform.

Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Neo idéutvikling er et stipend på 100.000 kroner til manusforfattere og regissører/serieskapere som debuterer i langt format.

Resultatet av tilskudd i ordningen skal bidra med å synliggjøre det fulle potensialet i prosjektet og kan fungere som en presentasjon opp mot produsent, søknad til annen ordning og/eller annen finansiering.

Les mer om Neo her

Dette kan du søke om

Du kan søke om å utvikle idéen din i form skriftlig materiale og/eller visuelt materiale/pilot for å synliggjøre idéen/prosjektets potensiale både cinematisk og dramaturgisk.

  • Det gis tilskudd med et fast beløp på 100.000 kroner.
  • Det gis tilskudd i én fase.
  • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er i utvikling i andre ordninger hos NFI

Hvem kan søke

Profesjonelle manusforfattere, serieskapere og skrivende regissører som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format, det vil si spillefilm, lang dokumentar, episodisk fortelling både innen fiksjon og dokumentar, eller et lengre hybrid prosjekt.

Du må søke med ditt eget norskregistrerte enkeltpersonforetak.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Du må relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det vil si filmskole med faglig fordypning i dikterisk/skapende virke, normalt manus eller regi. Andre utdanninger med tyngdepunkt i skapende virksomhet innenfor dramatisk/audiovisuell fortelling kan også kvalifisere. Du må ha relevant utdanning på bachelornivå, eller relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring.

Relevant dokumenterbar yrkeserfaring kan også kvalifisere. Scenedramatikk i profesjonell oppføring (minst helaftens verk), kan vurderes som kvalifiserende.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden. Dette må forhåndsgodkjennes av NFI.

Viktige krav til søknaden

  • Idé-/prosjektbeskrivelse (maks 5000 tegn inkl. mellomrom), alternativt muntlig pitch på maks seks minutter.
  • Plan for utviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål.
  • Link til minimum ett ferdig audiovisuelt verk (kan være skoleøvelser) av regissør/serieskaper
  • CV manusforfatter/regissør/serieskaper
  • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle prosjektet/manuskriptet.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstiden er normalt 6-8 uker.
  • Filmkonsulenter og rådgiver for talentordningen vurderer søknadene.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

For tekniske spørsmål rundt innsending av søknad:
Helpdesk: + 47 989 06 854 (kl. 08.00-16.00)

Kontakt

Nedin Mutic

Talentkoordinator
+47 995 38 485
nedin.mutic[@]nfi.no

Nedin Mutic