Norsk filminstitutt

Som en del av NFIs nye talentordning utlyses inntil tolv stipend til regissører og manusforfattere som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format. Hvert stipend er på 100.000 kroner. Ordningen skal stimulere til fornyelse og mangfold på både innholds- og skapersiden.

Søknadsfrist

23. mars 2022 kl. 12.00, 22. sep. 2022 kl. 12.00

(NB! Vi kan ikke behandle søknader som kommer inn etter kl 12.00)

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Neo idéutvikling skal stimulere til fornyelse og mangfold både på innholdssiden og skapersiden, og stimulere til økt innovasjon av format og distribusjonsplattformer. Tilskuddsordningen skal videre stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til audiovisuelle verk av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet.

Ordningen skal bidra til kontinuitet og profesjonalitet i utviklingsarbeidet, og sikre et bredt og mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper.

Les mer om Neo her

Dette kan du søke om

Du kan søke om å utvikle idéen din i form av visuelt materiale/pilot og/eller skriftlig materiale for å synliggjøre idéen/prosjektets potensiale både cinematisk og dramaturgisk.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Det gis tilskudd med et fast beløp på 100.000 kroner.

Det gis tilskudd i én fase.

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er i utvikling i andre ordninger hos NFI.

Hvem kan søke

 • Regissører og manusforfattere som ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format, det vil si spillefilm, lang dokumentar eller episodisk fortelling.
 • Du må søke med ditt eget norskregistrerte enkeltpersonforetak.

Vilkår for tilskudd

Du må sende inn søknad før arbeidet du søker tilskudd til er påbegynt.

Du må ha relevant utdanning på bachelornivå, eller relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring.

Søknaden og søknadsdokumenter skal være på norsk. Vi kan gjøre unntak fra språkkravet på hele eller deler av søknaden.

Søknaden må gjelde et kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten.

 • Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
 • Handlingen utspiller seg i Norge eller et annet EØS-land.
 • Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Viktige krav til søknaden

 • Idé-/prosjektbeskrivelse på inntil to A4-sider (maks 5000 tegn inkl. mellomrom), alternativt muntlig pitch på maks seks minutter
 • Plan for utviklingsperioden – med konkrete avleveringsmål (maks en A4-side)
 • Lenke til 1-2 audiovisuelle arbeider (kan være skoleøvelser)
 • CV/beskrivelse av tidligere arbeider
 • Dersom prosjektet har en opphavsrettslig historikk må du vedlegge dokumentasjon på at du har rettighetene til å utvikle prosjektet/manuskriptet.
 • Det leverte materiale skal synliggjøre det fulle potensialet i prosjektet og kan fungere som en presentasjon opp mot produsent, søknad til annen ordning eller annen finansiering.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsportalen.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstiden er normalt 6-8 uker.
 • Filmkonsulenter og rådgiver for talentordningen vurderer søknadene.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Nina Barbosa

Talentrådgiver
+47 922 54 442
nina.barbosa[@]nfi.no

Nina Barbosa

Nedin Mutic

Talentkoordinator
+47 995 38 485
nedin.mutic[@]nfi.no

Nedin Mutic