Norsk filminstitutt

Insentivtilskudd på til sammen 24,4 millioner kroner tilbys til Mission Impossible 6, Norway og The Innocents.

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt og har en ramme på 56 millioner kroner for 2017. 14. september 2017 hadde vi frist for årets andre søknadsrunde med totalt tilgjengelige tilskuddsmidler på 24,4 MNOK.

Ved søknadsfristens utløp 14. september 2017 hadde Norsk filminstitutt (NFI) mottatt seks søknader Totalt budsjetterte kostnader i Norge for prosjektene var på 265 MNOK. Dermed var totalt beløp det ble søkt om 66 MNOK.

Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge, det vil si at tilskuddsrammen er på 25%. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.
 
Prosjektene:

1. Mission Impossible 6

Synopsis: Den 6. utgaven av blockbusteren Mission Impossible med Tom Cruise i hovedrollen som den ikoniske Ethan Hunt. 
Type prosjekt: Spillefilm 
Produksjonsselskap: Paramount Pictures v/ Tom Cruise, Christopher McQuarrie, Jake Myers, J.J. Abrams
Regissør: Christopher McQuarrie
Manuskript: Christopher McQuarrie
Tilbudt tilskuddsramme: 6 325 000 NOK

2. Norway

Synopsis: Norway er en film om terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.
Type prosjekt: Spillefilm 
Produksjonsselskap: Little Lord Productions Ltd. v/Scott Rudin/ Gregory Goodman/ Eli Bush
Regissør: Paul Greengrass
Manuskript: Paul Greengrass    
Tilbudt tilskuddsramme: 17 125 000 NOK

3. Untitled New Pictures Project AKA THE INNOCENTS 

Synopsis: To tenåringer rømmer fra sine strenge familieliv for å være sammen. De legger ut på en følelsemessig reise som tar dem steder de ikke forestilte seg.  Serien er en spennende, sterk kjærlighetshistorie med overnaturlige elementer. 
Type prosjekt: Dramaserie 8 x 60 minutter 
Produksjonsselskap: TI Productions Ltd. v/ Elaine Pyke, Charlie Pattinson og Willow Grylls  Regissør: Farren Blackburn og Jamie Donoghue (episode 5 & 6) 
Manuskript: Hania Elkington og Simon Duric          
Tilbudt tilskuddsramme: 950 000 NOK

Samlet beløp tilbudt produksjonene: 24,4 MNOK 

The Innocents har blitt tilbudt det som var igjen av potten etter at tilskuddsrammen ble vedtatt for de to prosjektene som var innstilt som nummer en og to. Prosjektet har dermed fått avkortet sin tilskuddsramme i forhold til hva de hadde søkt om og kunne fått.
Tilskuddsrammen er basert på godkjente kostnader i søkernes budsjett for produksjonen i Norge. Det endelige tilskuddet vil først bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.
 
Ordningens formål er lagt til grunn for vurderingen av søknadene. I vurderingen av - og rangeringen mellom søkere har NFI lagt vekt på produksjonenes internasjonale potensial- og størrelse, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap.
Sitat Stine Helgeland:

-Vi er glade for at hele tilskuddsrammen nå kan tilbys store film- og serieprosjekter, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.
-Det var mange sterke søknader i denne runden og det er svært høy sannsynlighet for at alle de tre prosjektene kommer til å bli realisert. Hver for seg, og til sammen, vil disse filmene bidra til å vise norsk natur og kultur gjennom spektakulære innspillingssteder og temaer som omhandler norsk virkelighet. I tillegg vil mange norske filmarbeidere høste verdifull kompetanse, og filmbransjens internasjonale nettverk vil styrkes, sier Helgeland.  

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no