Norsk filminstitutt
 • 29 jan.

  Produksjon 2, Produksjon.

  2 dager igjen
 • 02 feb.

  Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering, Utvikling.

  6 dager igjen
 • 03 feb.

  Utvikling av kortfilm etter konsulentvurdering, Utvikling.

  7 dager igjen
 • 03 feb.

  Produksjon av kortfilm etter konsulentordning, Produksjon.

  7 dager igjen

NB: Frist for levering er kl. 12.00 for alle tilskuddsordninger med søknadsfrist.

Her finner du liste over søknadsfrister på ordninger det er mulig å søke på per i dag. Vi gjør oppmerksom på at forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner er under revidering, og tilskuddsordninger som er vesentlig berørt av forskriftsendringene vil ikke være mulig å søke på før forskriften er vedtatt. 

Dersom den ordningen du har tenkt å søke på ikke er nevnt her, kan det skyldes at søknadsrunden for ordningen ikke er klar, eller at ordningen har løpende søknadsbehandling. 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige i søknadsportalen tre uker før søknadsfrist.

Se hvilke ordninger du kan søke på framover.