Norsk filminstitutt
 • 11 jan.

  Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering, Utvikling.

  34 dager igjen
 • 18 jan.

  Lokale kinotiltak , Visning og arrangement.

  41 dager igjen
 • 18 jan.

  Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken, Kompetansehevende tiltak.

  41 dager igjen
 • 08 feb.

  Samproduksjon av dramaserie med utenlandsk hovedprodusent, Produksjon.

  62 dager igjen

NB: Frist for levering er kl. 12.00 for alle tilskuddsordninger med søknadsfrist.

Se flere søknadsfrister

Her finner du listen over søknadsfrister. Dersom ordningen du har tenkt å søke på ikke er nevnt, kan det skyldes at ordningen har løpende søknadsbehandling.