Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt krever elektronisk faktura for alle kjøp og tjenester.

Fakturaadresse

E-faktura: 892 211 442

Norsk filminstitutt
Fakturamottak DFØ
Postboks 4724 Torgard
7468 Trondheim