Norsk filminstitutt

Vi fremmer audiovisuelle historier og opplevelser.

 

Foto. Fasaden og inngangspartiet til Norsk filminstitutt og Cinemateket
Foto: Helge Brekke

NFI er statens forvaltningsorgan på film- og spillområdet, underlagt Kulturdepartementet, og gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. Vi administrerer insentivordningen og gir tilskudd til samproduksjoner med andre land. 

Vi tilrettelegger for deltakelse og synliggjøring av norske produksjoner på internasjonale arenaer som festivaler, internasjonale finansieringsfora, salgsmarkeder og messer.

Vi arrangerer kurs, verksteder og seminarer og deler kunnskap som er nødvendig for å videreutvikle den audiovisuelle bransjen i Norge.

Vi gjør filmhistorien levende på Cinemateket og kuraterer film for strømmetjenester. Vi jobber også for mer bruk av film i skolen, slik at barn og unge får tilgang til gode filmopplevelser.

 • Formidling er en viktig del av den nasjonale filmpolitikken. Og NFI har det nasjonale ansvaret for dette, både gjennom tilskuddsordninger og alle aktivitetene som skjer i regi av oss her på huset. Cinematekene bidrar til å styrke og stimulere filmkulturen i Norge. Det finnes i dag etablerte cinematekvirksomheter i sju norske byer. NFI driver Cinemateket i Oslo som flaggskipet blant de norske cinematekene, med et stort og variert tilbud av film og faglige og pedagogiske aktiviteter. Cinematekene i de seks øvrige byene drives som selvstendige enheter, men i et formelt samarbeid og med driftstilskudd fra NFI, i tillegg til støtte fra lokale og regionale instanser. Finn ut mer om cinematekene i Norge

 • Filmpakker til ambassadene, såkalt Film Collection, er en samlepakke med nyere norske filmer, for bruk i utlandet. Filmene kan lånes ut til ikke-kommersielle kulturarrangementer via norske utenriksstasjoner. Film Collection er et viktig verktøy, støttet av Utenriksdepartementet, i arbeidet med å bygge internasjonal anerkjennelse for norsk film. 

  Les mer om Film collection her

 • NFI forvalter innkjøpsordningen for spill og tilrettelegger for at bibliotekene skal kunne tilby norske spill til brukerne sine. Bibliotekene kan kostnadsfritt laste ned spill til konsoller, PC/Mac, iPad/nettbrett slik at lånetakere kan spille og bli kjent med det rike utvalget av dataspill som lages i Norge. 

  Se hvilke spill som inngår i innkjøpsordningen

 • Cinekid Wrap! er et samarbeidsprosjekt mellom filminstitusjoner i flere land. Prosjektet har som mål å nå ut med prisvinnende europeiske filmtitler til barn over hele Europa. NFI har de pedagogiske rettighetene til filmene og jobber for at de skal bli sett. Wrap-filmene blir vist på festivaler, filmklubber, skolekino, gjennom den Kulturelle skolesekken, og på digitale strømmetjenester.

  Les mer om Cinekid Wrap! og filmene som er med

 • NFI deltar i en rekke ulike former for internasjonalt samarbeid, både gjennom overnasjonale tilskuddssystemer og internasjonale fora for forskning og formidling.

 • Norsk filmkommisjon legger til rette for at internasjonale filmproduksjoner bruker Norge som opptaksland og kommer i kontakt med det norske fagmiljøet.

 • Kreativt Europa er EUs tilskuddsprogram for kulturelle og kreative bransjer. NFI administrerer ett av to delprogram, nemlig MEDIA-programmet, for TV, film og spill. Programmet skal stimulere til økt internasjonalt samarbeid og bidra til at norske produksjoner skal nå et større publikum utenfor Norge.

 

 • 625 millioner til fordeling
 • Rådgivning, analyse, kurs og seminarer
 • 87 ansatte
 • 167 filmer på 50 festivaler
 • Behandler 2000 søknader årlig
 • 84 140 besøk på Cinemateket i 2019