• Disponible midler 2019

  Den totale rammen på årets fondsbudsjett (post 50) er på 578 millioner kroner, hvorav 520,16 millioner er nye midler over statsbudsjettet 2019, og resterende er ikke disponerte midler overført fra 2018. I tillegg kommer tilskudd til insentivordningen på 78 millioner, hvorav 71,36 er bevilget i årets statsbudsjett, regional filmsatsing på 80,36 millioner og Sørfond på 3,71 millioner. 

  Omdisponeringer kan forekomme i løpet av året.
   

 • Tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm

  Norsk filminstitutt (NFI) har gjort vedtak på tilsammen 1.000.000 kroner i tilskudd til syv utenlandske kvalitetsfilmer som skal settes opp på kino i Norge. I samme vedtaksrunde får 13 filmer 250.000 kroner til distribusjon på DVD, Blu-Ray og VOD. Tilskuddene skal bidra til kvalitet og bredde på norske kinoer og øke tilgangen til kvalitetsfilm for barn og unge, både i kinosalen og hjemme.

 • Medfinansiering av norske filmer og serier – Hva vi venter på

  I november 2018 ble det nye direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) vedtatt i Europaparlamentet. Direktivet gjelder gjennom EØS også for Norge, og Norge må implementere direktivet innen september 2020. Hvilke muligheter gir dette for medfinansiering av norske filmer og serier? Hva skjer i resten av Europa?  Dette var blant temaene som ble tatt opp på et frokostseminar på Filmens hus mandag 25. mars.  

 • Twin og Exit til Series Mania, Magnus til Cannesseries.

  Øystein Karlsens nye serie «Exit» og «Twin» med Kristofer Hivju i hovedrollen er tatt ut til det offisielle programmet på tv-seriefestivalen Series Mania, mens den overnaturlige krimkomedien Magnus er tatt ut til Canneseries 2019. Og i juryen i Cannesseries sitter norske Josefine Frida Petersen. 

Vis Flere