• Tilskudd til utenlandsk kvalitetsfilm på kino

  Vi har gjort vedtak om tilskudd på til sammen 2.130.000 kroner til elleve nye kvalitetsfilmer som skal settes opp på kino i Norge. Tilskuddene skal bidra til at utenlandsk film av høy kunstnerisk kvalitet når et størst mulig publikum. I tillegg har 15 filmer fått til sammen 283.000 kroner i tilskudd til distribusjon på DVD, Blu-ray og VOD.

 • Spill ut i verden-konferanse

  Jobber du som spillutvikler, ønsker du å investere i spillbedrifter, er du fra virkemiddelapparatet og trenger mer kunnskap om spill, eller ønsker du bare å lære mer om spillbransjen? Bli med på en dag der spill står i fokus!

 • Blått Lerret legges ned i NFIs regi fra 2019

  NFI har fått mange nye oppgaver og ansvarsområder, samtidig som filmformidlingsfeltet utenfor NFI har endret og styrket seg. Vi har med bakgrunn i dette besluttet å avvikle Blått lerret i egen regi fra og med 2019. Blått Lerret har gjennom årene blitt en institusjon både for bransje, publikum og presse, og vi håper at arrangementet vil leve videre med en ny arrangør.

   

 • Fra årsrapporten: Norskandel i VOD-tjenester og på lineær tv

  Norskproduserte dokumentarer når jevnt over mange seere på lineær tv, mens norskandelen for film og dramaserier på både lineær tv og i VOD-tjenester er lav. Norskandelen er avhengig av sterke enkelttitler, spesielt når det gjelder dramaserier. Dette er blant funnene fra NFIs årsrapports tall om norskandel i VOD-tjenester og på lineær tv.

 • Se intervjuer fra Lanseringsdagen

  I begynnelsen av april inviterte NFI:LAB til sin årlige fagdag om filmlansering. Der ble det sett på hvordan filmmarkedet utvikler seg, nye lanseringsteknikker, hvordan man effektivt kan bruke sosiale medier i lanseringen og får innsikt i vellykkede norske filmlanseringer. Se intervju med alle innlederne her.

Vis Flere