Norsk filminstitutt

Dette er en oversikt over hvilke maler og dokumenter som skal benyttes i søknadsskjemaene. 

Dokumenter og maler som benyttes i søknadsskjema

Lansering

Distribusjon

Maler for Internasjonal distribusjon

Dokumenter og maler som benyttes om du har mottatt tilskudd

Utbetaling av tilskudd

Følgende ordninger skal benytte dette skjemaet for å anmode om utbetaling. Anmodningen skal leveres i søknadsportalen

  • Insentivordningen 
  • Garantiordning
  • Kompensasjonsordningen for tapt billettssalg
  • Produksjonstilskjudd 2
  • Promotering av norsk film i utlandet  2021

Retningslinjer for økononiforvaltning og kontroll

Forskrifter

Etiske retningslinjer

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering

Utgåtte forskrifter

Her finner du en oversikt over våre gamle forskrifter med gyldighet frem tom 31/12/2016.
NB: Alle lenker til gamle forskrifter lenker til nedlastbare PDF-filer.

Manusutvikling (kinofilm, dokumentar, Tv-serier og spill) og stipend

Kunstnerisk vurdering utvikling og produksjon (kinofilm)

Markedsvurdering (kinofilm)

Etterhåndstilskudd (kinofilm)

Pakkefinansiert utvikling og produksjon (kinofilm, dokumentarfilm, dokumentar som ikke er kinofilm)

Samproduksjon

Utvikling og produksjon av kortfilm

Utvikling og produksjon av dokumentarfilm som ikke kinofilm

Utvikling og produksjon av Tv-serier (inkludert dokumentar)

Utvikling av spill