Norsk filminstitutt

Dette er en oversikt over hvilke maler og dokumenter som benyttes i søknadsskjemaene. 

Dokumenter og maler som benyttes i søknadsskjema

Lansering

Distribusjon

Maler for Internasjonal distribusjon

 

Dokumenter og maler som benyttes om du har mottatt tilskudd

Utbetaling av tilskudd

Følgende ordninger skal benytte dette skjemaet for å anmode om utbetaling. Anmodningen skal leveres i søknadsportalen

  • Insentivordningen 
  • Garantiordning
  • Kompensasjonsordningen for tapt billettssalg
  • Produksjonstilskjudd 2
  • Promotering av norsk film i utlandet  2021

Retningslinjer for økononiforvaltning og kontroll

Etiske retningslinjer

Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering

Forskrifter

Logo