Norsk filminstitutt

40 prosent av tilskuddet til produksjon av spillefilm og kinodokumentar gikk til filmer for barn i 2017.

NFI skal være med og sikre barn og unge god tilgang på gode filmopplevelser, med bredde og mangfold. Det ble i 2017 utdelt 45 millioner kroner til produksjon av spillefilm og kinodokumentar for barn, fordelt på fem prosjekter. Samtlige av spillefilmene mottok tilskudd etter markedsvurdering[1], og dreier seg rundt kjente skikkelser og konsepter, som Askeladden og Kaptein Sabeltann. Ulike barnefilmer mottok også nesten 100 millioner kroner i etterhåndstilskudd, som utgjør i overkant av 75 prosent av midlene gitt i etterhåndstilskudd. Ser vi på tilskudd til produksjon, utvikling, lansering og etterhåndstilskudd sammenlagt, gikk rundt 50 prosent av midlene til barnefilmer. 

Tabellen under viser hvor stor andel av tilskuddene til produksjon av kinofilm som har gått til barnefilmer de siste fem årene, og figuren illustrerer denne utviklingen. Samlet ser vi at rundt en tredjedel av pengene har gått til produksjon av barnefilm, samtidig som det kan variere ganske kraftig mellom enkelte år.

Prosentandel av produksjonstilskudd kinofilm til barnefilm illustrasjon.png
[1]Alle produksjonstilskuddene som ble utdelt etter markedsvurdering i 2017, gikk altså til barnefilm.

Andel av tilskudd til produksjon av kinofilm som gikk til barnefilm illustrasjon.pngI tillegg til barnefilmer, kan det telles en del prosjekter som først og fremst retter seg mot unge, uten at det av den grunn behøver å kategoriseres som «ungdomsfilm». Eksempler på dette er den sjangeroverskridende Adjø Montebello, som mottok tilskudd til produksjon og lansering i 2017, og ungdomsfilmen Psychobitch som mottok produksjonstilskudd. 

Dataspill er en viktig del av barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres av importerte spill, og det er derfor viktig at det også utvikles spill basert på norsk språk og kultur. NFI støtter utvikling og lansering av dataspill for barn og unge innenfor alle sjangre og til alle plattformer. I 2017 ble det gitt utviklingstilskudd til 20 dataspill på til sammen 19 millioner kroner. Seks av spillene er for barn. NFI kan gi tilskudd til spill med et mer voksent publikum, men ikke til spill som forventes å ha høyere aldersgrense enn 16 år.

Denne oversikten over tilskudd til barnefilm er et utdrag fra NFIs årsrapport som nylig ble publisert. Du kan laste ned hele årsrapporten her. 

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no