Norsk filminstitutt

Kvalitet i film er vanskelig å måle, men terningkast gir en nyttig pekepinn. Gjennomsnittlig terningkast for premierefilmene i årene 2014 til 2017 varierer lite og ligger på et stabilt og relativt høyt nivå mellom 3,7 (2017), 3,8 (2014) og 3,9 (2015 og 2016). Det har altså vært en nedgang i 2017 fra tidligere år, men det er verdt å merke seg andre faktorer som kan påvirke resultatet, som et høyt antall premiere-filmer. I 2017 hadde så mange som 35 norske filmer premiere, hvorav 14 filmer ikke mottok forhåndstilskudd fra NFI.

Gjennomsnittlig terningkast stjerner.pngEtt av hovedmålene for norsk filmpolitikk er et bredt og variert tilbud av høy kvalitet. I Meld. St. 30 (2014-2015) En fremtidsrettet filmpolitikk utdypes dette: Kvalitet omfatter både kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet. Kulturell verdi handler om å skildre og fortolke den kultur og det samfunn vi lever i, bearbeide kulturelle fenomener, historiske begivenheter og sosiale konflikter. Dette skal gjøres på en slik måte at publikum blir engasjert, underholdt og begeistret. Kunstnerisk kvalitet handler om originale verk som estetisk og fortellermessig er med på å utvikle og fornye filmspråket og som utfordrer, beriker og gir rom for ettertanke.

Kvalitet er vanskelig å måle, spesielt på kort sikt. Én indikatorer på kvaliteten i norsk film er terningkast. Anmelderes vurdering av norske filmer ved bruk av terningkast er en mye brukt indikator på filmenes kvalitet, og er også et mål på kvalitet som publikum kjenner og forholder seg til.

Gjennomsnittlig terningkast for premierefilmene i årene 2014 til 2017 varierer lite og ligger på et stabilt og relativt høyt nivå mellom 3,7 (2017), 3,8 (2014) og 3,9 (2015 og 2016). Det har altså vært en nedgang i 2017 fra tidligere år, men det er verdt å merke seg andre faktorer som kan påvirke resultatet, som et høyt antall premiere-filmer. I 2017 hadde så mange som 35 norske filmer premiere, hvorav 14 filmer ikke mottok forhåndstilskudd fra NFI.

Figuren under viser at det gjennomsnittlig terningkast er vesentlig lavere for filmer uten forhåndstilskudd (3,1) enn filmer med forhåndstilskudd (4,1).

Figur 8 Gjennomsnittlig terningkast.PNGDet er enkelte filmer blant årets 35 norske premierefilmer som utmerker seg med spesielt gode anmeldelser. Festivalvinnerne Thelma og Hva vil folk si er klare vinnere også blant norske anmeldere. Lavbudsjett- og Nye veier-filmene Hoggeren og The rules for everything ble også godt mottatt hos anmelderne, sammen med dokumentaren Ishavsblod, den sterke fiksjons- og animasjonsfilmen basert på virkelige hendelser Natta pappa henta oss og publikumsfavoritten Adjø Montebello. Disse filmene representerer en del av bredden og mangfoldet i norsk film, både hva angår tematikk, formater og sjangere. Barnefilmer kommer derimot dårligere ut enn resten: her er gjennomsnittet 3,4. Rundt halvparten av anmeldelsene gir terningkast tre til barnefilmene, og det er langt mindre spredning enn for voksenfilmer.

Disse tallene er hentet fra NFIs årsrapport hvor du også kan finne annen interessant informasjon om norsk film. Last ned årsrapporten her

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no