Norsk filminstitutt

Det norske publikummet ser mer film og dramaserier enn noen gang. VOD-tjenester vokser kraftig i dette markedet, og er de foretrukne plattformene for et økende antall forbrukere i Norge. Av de 129 norske kinofilmene som hadde premiere mellom 2012 og 2016, er 87 prosent tilgjengelig i minst én VOD-tjeneste i 2017. Filmene har høyest tilgjengelighet som digital leiefilm (TVOD) med 85 prosent, mens de forekommer langt sjeldnere i abonnementsbaserte strømmetjenester (SVOD). I august 2017 var kun 19 prosent av filmene å finne i SVOD-tjenester.

Norske filmer tilgjengelig på VOD.png

Det norske publikummet ser mer film og dramaserier enn noen gang. VOD-tjenester vokser kraftig i dette markedet, og er de foretrukne plattformene for et økende antall forbrukere i Norge. Veksten skyldes spesielt abonnementsbaserte strømmetjenester (SVOD). Samtidig holder besøkstall på kino og timer brukt på lineær TV-seing seg stabile, og har gjort det i lang tid. Norsk films tilgjengelighet – og synlighet – i VOD-tjenestene vil derfor i høy grad påvirke hvor mye publikum faktisk ser av norsk innhold.

NFIs undersøkelse over tilgjengeligheten til norsk film på VOD-plattformer i det norske markedet viser:

 • Av de 129 norske kinofilmene som hadde premiere mellom 2012 og 2016, er 87 prosent tilgjengelig i minst én VOD-tjeneste i 2017. Filmene har høyest tilgjengelighet som digital leiefilm (TVOD) med 85 prosent, mens de forekommer langt sjeldnere i abonnementsbaserte strømmetjenester (SVOD). I august 2017 var kun 19 prosent av filmene å finne i SVOD-tjenester.
 • Tilgjengeligheten til norsk film fra de fem siste årene er jevnt over høyere i ulovlige fildelingstjenester enn i SVOD-tjenester. Hele 43 prosent av de aktuelle filmene er å få tak i via minst én slik tjeneste på undersøkelsestidspunktet i 2017. Denne observasjonen kan skyldes tilfeldig variasjon og metodebegrensninger. Samtidig er det også nærliggende å tro at det finnes en negativt korrelert sammenheng mellom filmers tilgjengelighet på lovlige og ulovlige plattformer.
 • SVOD-tjenester har vokst kraftig i popularitet de siste årene, og den mest populære av dem, Netflix, benyttes av nesten 40 prosent av befolkningen på en ukentlig basis. NFIs undersøkelse viser at tilgjengeligheten til norske kinofilmer er relativt lav i slike tjenester, og det har derfor en negativ påvirkning på hvor mye publikum eksponeres for disse filmene. Allikevel ser vi at den samlede tilgjengeligheten til nyere norsk film i VOD-tjenester jevnt over er høy.

Disse tallene er hentet fra NFIs årsrapport for NFI. Les hele årsrapporten her

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no