Norsk filminstitutt

Totalt 48 millioner kroner ble gitt i tilskudd til filmformidling i 2017. 43,7 millioner ble gitt i rene tilskudd til filmdistribusjon, cinematek, festivaler, arrangementer og andre filmkulturelle tiltak, mens 4,7 millioner ble brukt til innkjøp av film og spill til norske bibliotek gjennom innkjøpsordningene.

BIFF 2017-1.jpg
Bergen internasjonale filmfestival var en av aktørene som fikk NFI-tilskudd i fjor (foto: Emil W. Breistein/BIFF).

Formålet med NFIs satsning på filmformidling er å bidra til økt kvalitet og bredde i filmtilbudet, og stimulere filmkulturen i Norge. Tilskuddene skal også gi økt tilgang til kvalitetsfilm for barn og voksne på kino og på andre plattformer. De skal bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film, og til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge.

 • 43,7 millioner kroner ble gitt i tilskudd til 152 formidlingstiltak og 111 filmtitler.
 • 4,7 millioner kroner ble gitt til innkjøp av spill og film til bibliotek.
Tilskudd til filmformidling.png
Tabell fra NFIs årsrapport.

26 festivaler mottok til sammen 20,7 millioner kroner, blant annet Kortfilmfestivalen i Grimstad, BIFF, Den norske filmfestivalen, TIFF, Film fra Sør, Amandusfestivalen, Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Kosmorama. Blant festivalene som mottok midler over 2017-budsjettet fikk TIFF, HUMAN og Minimalen kortfilmfestival tilskudd både for 2017 og 2018. Dette for å skape bedre forutsigbarhet for aktører som arrangerer sine festivaler tidlig i året. Det gjør at beløpet totalt sett er 2,7 millioner kroner høyere enn det vil være i normal-år der hver festival kun får ett tilskudd per år. Sammenliknbart tall for tilskudd til festivaler er altså 18 millioner kroner.

I tillegg ble det gitt tilskudd til 60 lokale kinotiltak og 42 filmkulturelle tiltak i hele landet.

Sørge for god infrastruktur og geografisk spredning

Norsk filminstitutt har som mål å sørge for en god infrastruktur for filmformidling i Norge, og en landsomfattende satsing på filmformidlingstiltak ved å styrke de regionale cinematekene, styrke kinoen som kulturell aktør lokalt, bygge opp under de største filmfestivalene og sørge for at  Filmklubbforbundet blir en viktig aktør for norske filmklubber. Tilskudd til mindre filmkulturelle arrangement og lokale kinotiltak har bidratt til at publikum over hele landet har fått gode møter med film.

Figuren nedenfor viser den geografiske fordelingen av antall tilskudd til arrangementer, herunder filmfestivaler, cinematek utenfor Oslo og lokale film- og kinotiltak. Flest tilskudd gikk til Nord-Norge, og tilskuddene er generelt godt spredd utover landet.

Geografisk fordeling av antall tilskudd til arrangementer og festivaler.png

Tilgang til norske spill og filmer på biblioteket

Gjennom innkjøpsordningene bidrar NFI til at publikum får gratis tilgang til norske spill og filmer på biblioteket.

65 filmer, hvorav 40 kortfilmer og 25 dokumentarfilmer, for til sammen 2,4 millioner kroner ble kjøpt inn i fjor. 18 av filmene var barnefilmer. Gjennom innkjøpsordningen for spill ble det kjøpt inn 18 dataspill for ulike målgrupper for til sammen 2,2 millioner kroner.

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no