Norsk filminstitutt

I 2017 fikk ni produksjoner tilskudd over insentivordningen som administreres av Norsk filminstitutt, hvorav åtte var utenlandske. Det er estimert at ordningen har bidratt til direkte sysselsetting med rundt 80 årsverk og at over 700 lønnstakere har vært involvert i prosjektene, hvorav 600-650 på utenlandske produksjoner.

Prekestolen.jpg
Preikestolen er et av de spektakulære stedene i Norge som har dannet bakgrunn for filminnspillinger takket være insentivordningen. 

Fra årsrapporten for 2017:

Insentivordningen skjøt for alvor fart i 2017. Ni produksjoner fikk tilskudd over ordningen, hvorav åtte utenlandske. Den samlede norskandel i budsjettene ble estimert til å være 245 millioner kroner, og vi anslår at rundt to tredjedeler går til norske filmarbeidere og norsk utstyrsleie. Det er estimert at ordningen har bidratt til direkte sysselsetting med rundt 80 årsverk og at over 700 lønnstakere har vært involvert i prosjektene, hvorav 600-650 på utenlandske produksjoner.

Økning i rammen fra 2016 til 2017

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016, og hadde i 2017 en ramme på 55,8 millioner kroner. I tillegg ble 7,2 millioner kroner overført fra 2016. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Utøya og Preikestolen

Prosjektene i insentivordningen i 2017 hadde god spredning på format og opphavsland. Den britiske spillefilmen The Postcard Killings er basert på en krimroman av Liza Marklund. Grenseland er en norskprodusert dramaserie. Viking Skool er et animasjonsprosjekt og en samproduksjon mellom et irsk og et norsk produksjonsselskap. Den britiske dramaserien Shetland spiller inn deler av sin fjerde sesong i Norge. Spillefilmene The Bird Catcher og Lost in Norway er produsert av henholdsvis britisk og kinesisk produksjonsselskap. Spillefilmen med arbeidstittelen Norway er en britiskprodusert film om terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Amerikanske Mission Impossible valgte Preikestolen som location for den sjette filmen i serien. Den britiske dramaserien med arbeidstittel The Innocents la deler av opptakene til Modalen.

Denne artikkelen er hentet fra Norsk filminstitutts årsrapport for 2017. Du kan lese hele årsrapporten her

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no