Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt gir 28 millioner kroner i lanseringstilskudd til 21 norske kinofilmer i 2019. Tilskuddene skal bidra til at disse filmene når et størst mulig publikum.  

Snekker Andersen og Julenissen
Den premiereaktuelle filmen Snekker Andersen og julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul er blant filmene som har mottatt lanseringstilskudd fra Norsk filminstitutt. Denne filmen mottok 2.103.480 kr.

Lanseringstilskuddet fra NFI må møtes med tilsvarende beløp fra filmens produsent og skal brukes til at filmen treffer et størst mulig publikum i Norge. Størrelsen på lanseringstilskuddet blir avgjort etter en helhetlig vurdering av lanseringsplan, lanseringstidspunkt, publikumsestimat og inntjeningspotensial.

Konkurrerer mot det beste fra hele verden

- Lanseringstilskuddet er et viktig virkemiddel for at hver enkelt film skal nå ut til sitt optimale publikum og et viktig bidrag for at vi skal nå det overordnete filmpolitiske målet om solid publikumsoppslutning for norsk film. Norske filmer konkurrerer om publikums oppmerksomhet mot de beste filmene fra Hollywood og resten av verden. Vi Norsk filminstitutt går tidlig i dialog med produsent og distributør om publikum og markedsplaner. Målet er at hver film skal nå sitt optimale publikum. For å lykkes med dette er det viktig å kommunisere filmens kjerne: Hva handler den om og hvorfor skal folk se den? Deretter kan man velge hvilke kanaler man skal bruke for å nå ut – og da er lanseringstilskuddet viktig og nødvendig, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt. 

Nøkkeltall

 • 21 kinofilmer mottok tilskudd i 2019, til sammen 28.116.920 kr
 • I gjennomsnitt fikk hver film 1,3 millioner kroner.
 • Mediantilskuddet var 1,5 millioner kroner.
 • Det høyeste tilskuddet en film kan motta er 2.103.408 kr, og dette høyeste beløpet er i utgangspunktet reservert for filmer som har fått forhåndstilskudd gjennom markedsordningen til NFI.

Lanseringstilskudd til hver enkelt film, sortert etter premieretidspunkt i 2019

PsychoBitch: 1 703 000 kr
Born 2 Drive: 1 600 000 kr
Amundsen: 2 000 000 kr
Kamel: 600 000 kr
Ut og stjæle hester: 2 000 000 kr
Jeg ser deg: 400 000 kr
Askeladden - I Soria Moria slott: 2 103 480 kr
Hjelperytteren: 1 100 000 kr
Barn: 750 000 kr
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant: 2 103 480 kr
Astrup - Flammen over Jølster: 600 000 kr
Disco: 1 000 000 kr
Villmarksbarna - en eventyrlig reise: 450 000 kr
Brillebjørn på ferie: 500 000 kr
Swingers: 1 000 000 kr
Operasjon Mumie: 1 800 000 kr
Spionen: 1 800 000 kr
De dødes tjern: 900 000 kr
Snekker Andersen og bygda som glemte at det var jul: 2 103 480 kr
Håp: 1 500 000 kr
Tunnelen: 2 103 480 kr

Til sammen: 28 116 920 kr

Må ha store lanseringskampanjer

-I et stadig tøffere og mer konkurransefylt kinomarked er vi helt avhengig av store lanseringskampanjer for å treffe vårt publikum. Uten en vesentlig lanseringsstøtte fra NFI ville besøkstallene på norsk film sett helt annerledes ut enn det vi har i dag, og markedet hadde vært i enda større grad dominert av Hollywood. At NFI i større grad setter krav til gode lanseringsplaner tidlig, øker profesjonaliteten i markedet og bidrar til vekst. Jeg tror vi fremover vil være avhengig av enda større kampanjer og lanseringer, også på mindre filmer for å målrettet kunne treffe vårt publikum, sier Morten Christoffersen, direktør i Nordisk Film Distribusjon som i 2019 distribuerer Ut og stjæle hester, Askeladden - i Soria Moria slott, Kaptein Sabeltann og den magiske diamant, Spionen, Snekker Andersen og julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul og Tunnelen.

Stimuleres til en grundig lanseringsplan og nytenkende arbeid

-Målet for enhver film vi produserer er å nå dens rette og største mulige publikum, sier Synnøve Hørsdal, produsent og administrerende direktør i Maipo Film AS som produserer og lanserer både store publikumsdragere som Askeladden-filmene og kunstnerisk ambisiøse filmer som Harajuku.    
-Film er kostbart å lage og det er viktig at vi får kommunisert og opplyst publikum om at den eksisterer og hva den er. Gjennom lanseringstilskuddet til NFI kan vi opp mot doble lanseringsbudsjettene og gjennom det øke betraktelig de flatene vi synliggjør filmene på. I tillegg stimuleres man gjennom søknadsprosessen til en grundig og begrunnet lanseringsplan så vel som nytenkende arbeid. Lanseringstilskuddet til NFI er helt essensielt for at vi skal kunne optimalisere den enkelte films kommersielle liv, uten dette ville vi ikke hatt muligheten til å nå publikum i nærheten av slik det er i dag. Jeg mener at vi skylder publikum å opplyse om de norske filmene som finnes og det er svært vel anvendte offentlig penger for å spre norsk kultur, språk og filmkunst, sier Synnøve Hørsdal.

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no