Norsk filminstitutt

For å få i gang flere nyskapende prosjekter innen internasjonal distribusjon og salg av norsk film, har Norsk filminstitutt tildelt en million kroner til pilotprosjekter. 700.000 kr går til MER Film for utvikling av nettside/portal som følger filmens livsløp: utvikling-produksjon-lansering og 300.000 kr går til Medieoperatørene for utvikling av plattform for distribusjon av kvalitetsdokumentarfilm til barnehager og skoler internasjonalt. 

Superstella
Min søster Super-Stella (som kommer i 2021), en film for de minste, 5-7 år. Regi: Mari Monrad Vistven. Dette er eksempel på en norsk dokumentarfilm for barn som vil kunne få et lengre liv med en ny internasjonal plattform for kvalitetsdokumentarfilm. 

- De to prosjektene som i år får tilskudd som en del av satsingen på kulturell og kreativ næring, representerer helt nye strategier og metoder for å lansere og distribuere norsk film i utlandet. Vi ser frem til å få ny innsikt og kunnskap fra prosjektene som kan utvikle den norske filmbransjen videre, sier Dag Asbjørnsen, seksjonsleder i internasjonal seksjon i Norsk filminstitutt (NFI) 

Til sammen 1 000 000 kroner gis i tilskudd til pilotprosjekt 2019-2020. Dette er et tiltak som skal styrke kulturell og kreativ næring og kan søkes av de i den norske filmbransjen som jobber med å markedsføre og selge norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt. NFI ønsker at en større andel av inntektene ved internasjonalt salg går til norske rettighetshavere.

MER Film følger filmens livsløp

700 000 kr tildeles til en pilot av MER Film. De vil lage en nettside/portal som følger filmens livsløp: utvikling-produksjon-lansering. Modellen utforsker ny teknologi tilpasset salg og formidling av film mot internasjonale markeder. Denne salgsmodellen gir insentiv om økt internasjonalt salg, og direktesalg fra produsent til publikum via VOD.


NFIs begrunnelse for tilskuddet er at MER Film har solide samarbeidspartnere og en forretningsmodell som kan bidra til å maksimalisere inntjeningspotensialet til hver enkelt film ved at produsent tar større eierskap over filmens verdi. NFI tror deres pilotprosjekt kan medføre ny erfaring og utprøving av en struktur som kan gjøre at større andeler av inntektene kommer tilbake til rettighetshavere i Norge.

-Som uavhengig produsent har det vært svært nyttig for oss å ta mer kontroll over filmens liv, helt fra tidlig utvikling til lansering på kino. Vi vil nå utforske muligheten til å selge filmene våre direkte til sluttbruker, for å utnytte den digitale distribusjonen på en bedre måte. Dette skal vi også teste i samarbeid med internasjonale distributører, som vil gjøre det enklere å markedsføre og selge filmene våre i andre land. Tilskuddet fra NFI gir oss en utrolig god mulighet til å utforske teknologi og formidlingsmodeller mot det internasjonale markedet, sier Siv Dyb Wangsmo, daglig leder i MER Film AS. 

Dokumentarplattform for de minste 

300 000 kr tildeles til prosjektet Smalldoc av Medieoperatørene. De vil utvikle en plattform for distribusjon av kvalitetsdokumentarfilm for de aller minste barna, til bruk barnehager og skoler internasjonalt, med fokus på det europeiske markedet. 

NFIs begrunnelse for å gi tilskudd til Smalldoc er at dette blir en strømmetjeneste for skoler og barnehager der de via en årlig sum får tilgang til fri bruk av en katalog filmer og der målet er bedre inntjening på eldre verk ved å etablere en sekundærplattform mot et internasjonalt marked. Her utnytter man ikke det fulle potensialet i dag, og NFI tror dette kan medføre ny erfaring som kan komme den norske bransjen til gode. 

-Vi møter stadig lærere og foreldre som er veldig interessert i at barn blir tilbudt dokumentariske tolkninger av virkeligheten - som et tillegg til all fantasy og animasjon de hele tiden har tilgjengelig. Dette er et prosjekt som skal gjøre denne type lettere tilgjengelig i skoler og barnehager. Målet er ikke pedagogisk, vi har først og fremst et ønske om at dette skal være en kunstnerisk opplevelse for barna, sier Ingvil Giske i Medieoperatørene. 

Om søknadsrunden

 
Det kom inn i alt 13 søknader. Av disse var det 8 søknader om tilskudd til lansering av enkeltproduksjon og 5 til felles lanseringstiltak. 

To av søknadene dreide seg om lansering av spillefilmer, en om dramaserier, fem om dokumentarfilmer, og fem om flere formater i en søknad.  De fleste tiltakene er kjente og relativt ordinære, men mange vil ta i bruk digitale strømmetjenester (egne eller andres). Flere av søkerne vil distribuere digitalt. En vil etablere et norsk agentur for salg av manusrettigheter internasjonalt og en vil etablere en tjeneste for brukerbetaling, via blokkjedeteknologi, for p2p strømming.

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no