Norsk filminstitutt

Insentivtilskudd på til sammen 75 millioner kroner tilbys internasjonal storfilm og dramaseriene Villmark og Fenris.

Fenris Dramaserie
Fenris, produsert av Nordisk film Production, er blant produksjonene som har blitt tilbudt insentivtilskudd i årets tildeling. Synopsis: Emma (28) får sin første jobb med å kartlegge en ulvestamme i skogene langs svenskegrensen. Ting tar en dramatisk vending når en ung gutt forsvinner og det blir påvist DNA fra en ulv der guttens blodige jakke blir funnet.

-Vi er glade for at innspillingen av filmen med foreløpig tittel B25, er vurdert lagt til Norge. Tilskuddsrammen vi tilbyr filminnspillingen, 47 millioner kroner, er den største i insentivordningens historie. Det er også gledelig at de to dramaseriene som tilbys en tilskuddsramme gjennom ordningen har internasjonal distribusjon gjennom HBO og Viaplay. Det gjør at produksjonene får en god internasjonal eksponering som er noe av intensjonen med insentivordningen. Det er også bra å konstatere at norske dramaserier fortsetter å være i verdensklasse og at de klarer å skaffe solide internasjonale finansiører og distributører, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt. 

Produksjonene som tilbys tilskudd 

B25

Format: Spillefilm
Søker: Truenorth Norway v/Per Henry Borch
Distribusjon: verdensomspennende kinodistribusjon
Tilbudt tilskuddsramme: 47.025.000 kr

Villmark (Wilderness)

Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Paradox Rettigheter AS v/Finn Gjerdrum
Distribusjon: HBO
Tilbudt tilskuddsramme: 22.025.000 kr

Fenris

Format: Dramaserie 8 x 45 min
Søker: Nordisk Film Production AS v/Sigurd Mikal Karoliussen
Distribusjon: Viaplay
Tilbudt tilskuddsramme: 5.950.000 kr

Om insentivordningen

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk Filminstitutt, og har i 2019 en ramme på 75 millioner kroner. Ved utløpet av årets søknadsfrist 27. november hadde NFI mottatt elleve søknader om tilskudd gjennom insentivordningen. 
Søknadene fordelte seg som følger på format og opphavsland: 
•    2 norske dramaserier, 
•    3 utenlandske dramaserier, (hvorav én med norsk co-produsent og to tilknyttet norsk serviceprodusent),
•    4 utenlandske spillefilmer, (hvorav én med norsk co-produsent og tre tilknyttet norsk serviceprodusent),
•    1 norsk dokumentarserie
•    1 utenlandsk dokumentarserie 

Prosjektenes totalt budsjetterte kostnader i Norge er i søknadene oppgitt til å være 497 millioner kroner. For å romme tilskudd til samtlige søkere denne runden måtte NFI hatt 124 millioner kroner i tilskuddsmidler for insentivordningen.

Internasjonal finansering 

For å få tilskudd gjennom insentivordningen er det et krav om at alle produksjoner skal ha minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt en bred internasjonal distribusjon.
Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente kostnader i Norge. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid. Det endelige tilskuddet vil først bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent.

Ordningens formål lagt til grunn

Ordningens formål gir grunnlaget for rangeringen av søknadene. Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes størrelse, hvor mye kostnader som benyttes i Norge, produksjonens internasjonale potensial, i hvilken grad prosjektet vil bidra til en reell økning i produksjonsaktiviteten i Norge og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen ved å skape vekst, økt erfaring og kunnskap.

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no
 • Tina Beate Goa Fagerheim
  • Tina Beate Goa Fagerheim

  • Produksjonsfaglig rådgiver Insentivordning og Sørfond
  • Telefon: +47 416 71 012 
  • E-post: tina.fagerheim[@]nfi.no