Norsk filminstitutt

Vi ønsker å få inn nominasjoner til Kulturdepartementes menneskerettighetspris for norsk kortfilm 2020. Forslag må komme innen 1. desember. 

Kulturdepartementet

Regjeringen etablerte i 2004 en ny kortfilmpris som skal inspirere til kunstnerisk eller dokumentarisk behandling av menneskerettighetsspørsmål på film og bidra til å avdekke brudd på menneskerettighetene. Fra 2008 overtok Kulturdepartementet ansvaret for prisen. Juryen er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Norsk filminstitutt er sekretariat for juryen.

Prisen tilfaller filmens regissør og er på 50.000 kr. Prisen skal deles ut under HUMAN International Documentary Film Festival Oslo i slutten av februar. 

 

Forslag til kandidater

Alle kan foreslå kandidater.

Filmens lengde må være inntil 60 minutter og kan være i alle sjangre. Den må ha vært produsert, og hatt offentlig visning (her menes festivaler, arrangementer, TV, kino eller internett) mellom 15. august 2017 og 1. november 2019.

Ved en inkurie ble det tidligere opplyst at lengden på filmen kunne være inntil 72 minutter, men dette er altså ikke tilfelle, filmene skal være  inntil 60 minutter. 

Frist for nominasjoner er 1. desember 2019. Forslag sendes til  jurysekretær pr. e-post: anita.aubert@nfi.no