Utenriksdepartementet har besluttet å bidra med tilskudd til en ettårig avtaleperiode for Sørfond i 2019. Søknadsfristen er satt til 1. april 2019, og budsjett for søknadsrunden er 2, 5 millioner kroner.

Khartoum Offside
Dokumentarfilmen Khartoum Offside handler om Sudans første kvinnelige fotballag. Filmen fikk innvilget tilskudd over Sørfond i 2017 og var med i Berlinalens Forum-program 2019.    

Det er vedtatt nye retningslinjer for Sørfond for avtaleperioden 2019. Søkere oppfordres til å sette seg inn i retningslinjene før innsending av søknad.

Sørfonds nye retningslinjer stiller krav om at tilskudd fra Sørfond skal gå til prosjekter med hovedprodusent etablert i et land som står oppført på Regjeringens liste over land som kan motta norsk bistand (85-landslisten). Se oversikt over hvilke land som kvalifiserer for Sørfond her: 

Den overordnede målsettingen for Sørfond er å bidra til å styrke filmproduksjon i utviklingsland der slik produksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker. Sørfond skal bidra til å styrke film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet, samt styrke ytringsfriheten i utviklingsland.  Sørfond skal også bidra til økt samarbeid mellom norsk og internasjonal filmbransje. 

Norsk filminstitutt forvalter tilskuddsordningen i henhold til en tilskuddsavtale inngått med Utenriksdepartementet. Sørfond er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt og Stiftelsen Festivalkontoret.

Det jobbes mot å videreføre tilskuddsordningen for en ny avtaleperiode fra og med 2020.

Les mer og søk her

NB: Ny søknadsportal som skal benyttes ved levering av søknad til fristen 1. april vil bli lansert i mars 2019. Merk at det kan komme endringer i krav til dokumentasjon i ny søknadsportal.

 • Tina Beate Goa Fagerheim
  • Tina Beate Goa Fagerheim

  • Produksjonsrådgiver insentivordning og Sørfond
  • Telefon: +47 22 47 44 40
  • Mobil: +47 416 71 012 
  • E-post: Tina.Beate.Goa.Fagerheim@nfi.no