Også i år er det mulig for en norsk produsent å bli med på Producers on the Move under filmfestivalen i Cannes (14. - 25. mai). Søknadsfrist er fredag 15. mars. 

Producers on the move.jpg

Kriterier for å delta

European Film Promotion (EFP) har satt en øvre grense på 20 deltakende, europeiske produsenter totalt, og definert følgende kriterier for påmelding på Producers on the Move 2019:

 

 • Du må beherske engelsk
 • Du har et filmprosjekt som er egnet for internasjonal samproduksjon
 • Du har produsert maksimum tre internasjonale samproduksjoner som hovedprodusent

 


Hvilke produsenter som blir valgt ut til å delta i programmet blir definert utfra et poengsystem. Du får poeng ut fra om:

 

 • Du har produsert minst én film som minoritets eller majoritets samprodusent
 • Du har hatt en filmproduksjon som har blitt distribuert på kino/DVD/VoD etc utenfor landene involvert i produksjonen
 • Du har hatt en film i den internasjonale seksjonen på en større filmfestival 
 • Filmen du har produsert har fått pris som beste film i hjemlandet
 • Filmprosjektet du søker med har, som bør være et sterkt prosjekt som passer for internasjonal samproduksjon har minst 20% av finansieringen på plass.

Deltageravgiften for den som blir valgt dekkes av Norsk filminstitutt. I tillegg vil det være mulig å søke om et reisestipend på inntil 10 000 NOK.

Les mer om Producers on the Move på EFPs nettsider

Søknad med CV og motivasjon sendes til dag.asbjornsen@nfi.no innen fredag 15. mars 2018. Bruk påmeldingsskjemaet det er lenket til under her. 

For å bli vurdert må du sende inn følgende:

 • Utfylt skjema 
 • Letter of motivation
 • Prosjektbeskrivelse og reginotat (hvis det er en regissør knyttet til prosjektet)
 • Finansieringsplan

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • Internasjonale forhold
  • Telefon: +47 22 47 45 52
  • Mobil: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen@nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon, innsikt & internasjonale forhold
  • Telefon: +47 22 47 45 91
  • Mobil: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no