Norsk filminstitutt

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Norsk filminstitutt (NFI) opprettet stiftelsen Den nasjonale filmkommisjonen. Stiftelsen vil få hovedsete i Bergen og overtar fra 1.1.2021 alle nåværende kommisjonsoppgaver fra NFI.

-Filmkommisjonen har en svært viktig funksjon i å tiltrekke internasjonale film- og tv-produksjoner til Norge, og vi er trygge på at Bergen blir et godt utgangspunkt for å utvikle dette arbeidet ytterligere, sier Kjersti Mo, direktør i NFI. Filmkommisjonen har de siste 12 årene vært tilknyttet NFI i Oslo.

Styreleder for den nye stiftelsen er Marit Reutz, som tidligere også har vært styreleder i Norsk filminstitutt.

Kontny sender stafettpinnen videre

Truls Kontny, som har drevet Filmkommisjonen siden etableringen for 17 år siden har av hensyn til familien  valgt å ikke  flytte over til Bergen med kommisjonen. Han kommer til å jobbe for Den nasjonale filmkommisjonen frem til en ny filmkommisjonær i Bergen overtar stafettpinnen. Kontnys har et stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt, og har i mange år også vært leder for bransjeorganisasjonene for filmkommisjonærene i Skandinavia og Europa.

Merker stor interesse for Norge som innspillingsland

-Vi vil takke Truls Kontny for den uvurderlige innsatsen han har gjort for å få internasjonale filmopptak til Norge. Det er en jobb som kombinert med insentivordningen og gode serviceprodusenter, har ført til at vi nå opplever meget stor pågang og interesse for Norge som innspillingsland. Og som resulterer i at vi får noen av de største og mest prestisjetunge filmproduksjonene hit, som blant annet James Bond og Mission Impossible-filmene, sier direktør Kjersti Mo.

 • Dag Asbjørnsen
 • Truls Kontny
  • Truls Kontny

  • Ansvarlig Filmkommisjonen Norge
  • Telefon: +47 908 87 385
  • Mobil:  
  • E-post: truls.kontny@nfi.no 
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg@nfi.no