Norsk filminstitutt

For å være garantert utbetaling av rater før sommeren (10. juli) har vi frist for innsending av utbetalingsanmodninger med tilhørende dokumentasjon 11. juni.

søknadsfrister.png

Det betyr at siste frist for å sende inn utbetalingsanmodninger med dokumentasjon er fredag 11. juni. Dette gjelder for alle utbetalinger fra fondet; rater av utvikling- og produksjonstilskudd, etterhåndstilskudd og lanseringstilskudd, samt tilskudd til filmformidling.

Vi gjør oppmerksom på at NFI holder stengt for saksbehandling i uke 28, 29 og 30. God sommer!

  • Pablo Espinoza
    • Pablo Espinoza

    • Teamleder regnskap
    • Telefon: +47 470 65 857
    • E-post: pabloe[@]nfi.no