Medieklagenemda har avgjort at klagen på at Norsk filminstitutts vedtak av 4. september 2018 om ikke å utbetale produksjonstilskudd til Rubicon TV AS tas til følge. Saken sendes tilbake til Norsk filminstitutt for ny behandling.

I møtet av 20. desember 2019 avgjorde Medieklagenemda i sak 2018/485 å gi klager medhold i at Norsk filminstitutt ikke kan avvise Rubicon TVs krav om produksjonstilskudd på grunn av manglende oppfyllelse av vilkår.

 

Les Medieklagenemdas avgjørelse her

 

 

 • Gro Rognmo
  • Gro Rognmo

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Kommunikasjon og innsikt
  • Telefon: +47 918 29 667
  • E-post: gro.rognmo@nfi.no