Norsk filminstitutt

Denne uka sendte Kulturdepartementet ut NFI og KUDs forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

NFI har det siste året hatt en gjennomgang av sine tilskuddsordninger. Hensikten er å tilpasse virkemidlene i de ulike tilskuddsordningene slik at de er bedre tilpasset framtida og de omgivelsene norske bransjeaktører befinner seg i, og gjennom dette bygge opp om de filmpolitiske målene.

Høringsfristen er satt til 16. desember, og endringene skal etter planen effektueres fra januar 2021.

Les høringsnotatene