Norsk filminstitutt

I en fersk rapport fra Norsk filminstitutt kommer det frem at fjorårets tildeling hadde den sterkeste kvinneandelen siden målingene av dette startet.

DISCO Josefine Frida Pettersen photo by Jørgen Nordby, Mer Film horizontal crop
Disco er en av filmene med kvinner i nøkkelfunksjonene. 

Her er resultatene for kjønnsbalansen blant prosjekter som mottok produksjonstilskudd i 2019. Les hele rapporten her Vi ønsker særlig å fremheve følgende hovedtrekk for 2019:

 • Den totale kvinneandelen var 45 prosent i søknads- og 52 prosent i tilskuddsmassen, den største siden målingene startet.
 • Kvinneandelen blant norske produsenter var på 67 prosent.
 • Kvinneandelen var totalt på 51 prosent for spillefilmer.
 • Kvinneandelen blant regissører for markedsvurdert spillefilm var på 50 prosent, 67 blant de kunstnerisk vurderte.
 • Kvinnelige produsenter mottok 52 prosent av det totale produksjonstilskuddet. 

LES HELE RAPPORTEN HER

Disse resultatene gir grobunn for optimisme. I 2019 fikk flere kvinnelige filmskapere muligheter til å lage spillefilmer. Kvinnelige produsenter og regissører innehar viktige nøkkelposisjoner som produsenter og regissører, særlig innenfor spillefilm. Selv om årets resultater viser en utvikling i positiv retning må det sterkt understrekes at dette er et arbeid som kontinuerlig må opprettholdes og styrkes for å sikre en vedvarende kjønnsbalanse.

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no