Norsk filminstitutt

Fafo har på oppdrag fra Norsk filminstitutt gjort en kvalitativ analyse av mangfold og underrepresentasjon i den norske filmbransjen. Rapporten ble presentert på frokostmøtet hos oss mandag 9. mars. Her kan du se og høre opptak fra presentasjonen og laste ned rapporten i sin helhet.

øyet som ser
F.v. Moderator og avdelingsdirektør i NFI, Stine Helgeland, filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen, Lise Lien
fra Fafo og avdelingsdirektør Lars Løge i NFI.

Rapporten presenterer interessante refleksjoner knyttet til blant annet:

•    Subjektiv smak og majoritetskultur.
•    Nettverk og track record.
•    Rekruttering til filmbransjen.
•    Rekruttering til byråkratiet.
•    Behov for rollemodeller
•    Høy konkurranse om prosjektmidler.

Last ned rapporten her

For å få et bredest mulige bilde av tematikken har det blitt foretatt intervjuer med representanter fra ulike deler av filmbransjen. Både med de som representerer viktige maktinstitusjoner og de som møter disse institusjonene i sitt skapende arbeid. Skaperleddet i studien er representert ved regissører og manusforfattere med minoritetsbakgrunn. På grunn av prosjektets størrelse, med begrenset empiri, vil rapportens innhold bære preg av å være mer spørrende og drøftende, enn konkluderende. 

Her kan du se og høre opptak fra frokostseminaret:

Åpning ved NFI-direktør Kjersti Mo

Øyet som ser - presentasjon ved Lise Lien (Fafo)

Lars Løge kommenterer rapporten

Ulrik Imtiaz Rolfsen kommenterer rapporten

Q & A (podkast)

  • Nedin Mutic
    • Nedin Mutic

    • Talentkoordinator
    • Telefon: +47 995 38 485
    • E-post: nedin.mutic[@]nfi.no