Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt gir totalt 22 millioner kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til to nye spillefilmer: Troll og Teddybjørnens jul.

TROLL

NFI har i dag fredag 7. februar tildelt produksjonstilskudd til to nye spillefilmer etter markedsvurdering. Det var totalt 14 søkere i denne runden.

Disse filmene får tilskudd:

Regissør Andrea Eckerbom og Fantefilm Fiksjon AS får 7.000.000 kroner i markedstilskudd til spillefilmen Teddybjørnens jul – en familiefilm basert på Alf Prøysens folkekjære fortelling om en teddybjørns reise ut i verden.

Regissør Roar Uthaug og Motion Blur Films AS får 15.000.000 kroner i markedstilskudd til spillefilmen Troll – Norges første storslåtte monsterfilm.

- Det var, som vanlig, mange sterke søkere i denne runden av markedstilskudd. Det er morsomt å se at de to filmene som får tilskudd begge handler om noe av det norskeste av det norske, hver på sitt vis, nemlig troll og Alf Prøysen. Vi tror begge disse filmene vil kunne trekke et stort publikum til norske kinosaler over hele landet, både de aller minste, ungdommer og voksne i alle aldre. Samtidig er det stor internasjonal interesse for troll og trollenes historie, og kjærligheten til teddybjørner er jo universell, så begge disse filmene vil også kunne slå an internasjonalt, sier Lars Løge, avdelingsleder for utvikling og produksjon i NFI.  
 

Om markedsordningen

NFIs markedsordning er en tilskuddsordning for filmer med stort publikumspotensial (over 200.000). Filmene og deres publikumspotensiale vurderes av et panel sammensatt av ansatte i NFI og representanter fra filmbransjen.

Norsk filminstitutt gir markedstilskudd på to tilskuddsnivåer: Inntil 15.000.000 kroner og inntil 7.000.000 kroner per prosjekt. Hvert prosjekt kan bare søke på et av tilskuddsnivåene samtidig, og i denne runden var det sju prosjekter som søkte tilskudd til hvert nivå. 
Tilskudd etter markedsordnignen tildeles to ganger i året, til to prosjekter i hver runde - ett i  hvert tilskuddsnivå.

  • Mina Holdhus
    • Mina Holdhus

    • Seksjonsleder produksjonsfaglig rådgivning
    • Telefon: + 47 976 89 877
    • E-post: mina.holdhus[@]nfi.no