På grunn av tekniske problemer hos en ekstern leverandør har vi besluttet å gjenåpne søknadsrunden for Sørfond 2020 med ny frist torsdag 19. mars kl 12.00.

Sørfond logo.png

Har du levert søknad innen den opprinnelige fristen mandag 16. mars kl. 12.00, men ønsker å forbedre søknaden innen den nye fristen? Ta kontakt med rådgiver på ordningen gjennom meldingsfunksjonen i søknadsportalen og be om å få søknaden gjenåpnet.

Slik går du frem

Logg inn på søknadsportalen og velg "Alle søknader". Finn frem til rett sak og klikk deg inn på denne. Du finner meldingsfunksjonen nederst i høyre marg når du er inne på selve saksbildet.

Vær oppmerksom på at dersom gjenåpnet søknad ikke sendes inn innen ny frist er det den opprinnelige søknaden som blir behandlet.

Søkere med søknad i utkast kan fortsette å jobbe med denne og levere innen den nye fristen. Søknaden som da leveres må være komplett. Den påbegynte søknaden finnes i portalen under "Søknader under arbeid".

Dersom du ikke finner saken din eller støter på andre tekniske problemer, kontakt helpdesk.

Epostadresse: helpdesk@nfi.no
Mobiltelefon: +47 989 06 854

Åpningstider: 08.00-16.00 hverdager

For evt. fremtidige tekniske problemer hos en ekstern leverandør (Bankid), anbefaler vi søkere om å benytte kodebrikke fra bank.