Norsk filminstitutt

NFI tilbyr 31,4 millioner kroner i refusjonsramme gjennom insentivordningen til den internasjonale storproduksjonen The Devil`s Star, basert på Jo Nesbøs roman Marekors.  

Etter at insentivordningen ble styrket med 31,4 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, hadde Norsk filminstitutt en ekstraordinær søknadsrunde med frist 30. juni. Fem norske og tre internasjonale produksjoner søkte ordningen.  

Jo Nesbø - foto Stian Broch
Jo Nesbø (Foto: Stian Broch)

Norsk filminstitutt innstiller nå om refusjonsramme på kr 31.400.000 kr til dramaserien The Devil's Star ved hovedprodusent Working Title Television. Serien er basert på Jo Nesbøs roman Marekors (2003) og blir en dramaserie på ni episoder.

Serie med handling i Norge 

-Den veldig velkomne styrkingen av insentivordningen resulterer i at en stor, internasjonal dramaserieproduksjon med handling i Norge nå tilbys refusjonsramme og dermed kan gå i opptak her i landet. Søknadsmassen bekrefter både at Norge er et velfungerende innspillingsland med flotte innspillingssteder, dyktige filmfolk og god infrastruktur, samt at vi har en attraktiv insentivordning. Vi gleder oss til å se Jo Nesbøs roman Marekors bli dramatisert. Det blir en serie som vil bli sett over hele verden, sier NFI-direktør Kjersti Mo.    

-Et attraktivt land å spille inn dramaserier  

-Åtte produksjoner søkte på de 31,4 millioner kronene som ble lagt inn i filminsentivordningen tidligere i år da vi økte potten. Dette viser at Norge har blitt et land der det er attraktivt å spille inn film og dramaserier og at filminsentivordning bidrar til dette. Evalueringen av ordningen viser det samme, og vi er derfor i gang med å se på hvordan vi kan gjøre ordningen enda bedre, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.  

The Devil`s Star 

 • Format: Dramaserie i ni episoder 
 • Søker: Working Title Television, UK 
 • Ansvarlig produsent: Eric Fellner 
 • Distribusjon: NBCUniversal Media 
 • Tilbudt tilskuddsramme: 31.400.000 kr 

Om insentivordningen 

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. 

 Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film- og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om tilskudd til å dekke inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.  

Vilkår for tilskudd 

For å kunne motta tilskudd over insentivordningen er det et vilkår at produksjonen har minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt kan dokumentere bred internasjonal distribusjon. Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på NOK 25 mill. kroner for spillefilm, NOK 10 mill. kroner for dokumentarfilm, NOK 10 mill. kroner per episode for dramaserier og NOK 5 mill. kroner per episode for dokumentarserier. Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge, og må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på NOK 4 mill. 

Tilskuddsramme 

Produksjonene som får innvilget sin søknad får tilbud om en tilskuddsramme mot avregning. Det vil si at det endelige tilskuddet først vil bli kalkulert og utbetalt når produksjonen i Norge er avsluttet og det endelige regnskapet er godkjent. Kostnader påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av tilskudd til utbetaling. 

Rangering av søknadene 

Ved saksbehandling foretas en rangering av de kvalifiserte søknadene i henhold til gitte vurderingskriterier: Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonens totalbudsjett, budsjettet for produksjonen i Norge, produksjonens internasjonale distribusjon, andel privat finansiering, andel internasjonal finansiering, og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmbransjen. Prosjektene som kvalifiserer for tilskuddsordningen blir tilbudt en tilskuddsramme i henhold til rangeringen av prosjektene, så langt budsjettet for den aktuelle søknadsrunden rekker. 

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Tina Beate Goa Fagerheim
  • Tina Beate Goa Fagerheim

  • Produksjonsfaglig rådgiver
  • NFI Bergen
  • Telefon: +47 416 71 012 
  • E-post: tina.beate.goa.fagerheim[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no