Norsk filminstitutt

Jobber du med å skape, utvikle, formidle, eller selge norske kunst- og kulturprodukter internasjonalt?  Nå kan du søke om å delta på nytt tverrkulturelt kompetanseprogram i regi av Norwegian Arts Abroad.

NAA

HVORFOR KOMPETANSEPROGRAM? 

Det er stor internasjonal etterspørsel etter norsk film, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst, design, arkitektur og litteratur. Tilsvarende har vi et stort potensial for å øke internasjonalisering av kulturnæring og eksporten av kunst fra Norge. 

Målet med kompetanseprogrammet er å øke markedsandelene og inntektene til norske kunstnere, utøvere, salgsledd og rettighetshavere fra deres internasjonale virksomhet. Deltagerne vil få økt kompetanse på internasjonalisering fra fageksperter og styrke sine muligheter for internasjonal eksponering. Programmet byr på både ressurser, finansiering, kompetanse, erfaringsdeling og tilgang til internasjonale nettverk.  

Programmet vil ha syv deltager-team fra feltene musikk, scenekunst, litteratur, kunsthåndverk, billedkunst, film, design og arkitektur. 

Kompetanseprogrammet gjennomføres som pilotprosjekt av Norwegian Arts Abroad (NAA) i samarbeid med Utenriksdepartementet, for å skape flere internasjonale muligheter for norsk kultur og kreativ næring i gjenåpningen etter COVID-19.

PROGRAMMET

NAA inviterer internasjonale fageksperter til å dele sin kompetanse og markedsinnsikt til deltagerne. Programmet skal svare på deltagerens behov slik at de kan realisere prosjektene sine. Målet er å utvikle bærekraftige virksomheter ved å nå bredere ut internasjonalt til fagfolk, beslutningstagere og publikum. Gjennom fire samlinger vil deltagerne få innsikt i hvordan å lansere, formidle eller selge kunst internasjonalt:

Samling 1: Presentasjonsteknikk og historiefortelling

Samling 2: Markedskunnskap i kjente markeder og kunstfelt

Samling 3: Digitale muligheter, nye markeder og kunstfelt

Samling 4: Internasjonale lanseringer og veien videre

Kompetanseprogrammet vil ha oppstart siste kvartal 2021 og varer til høst 2022. 

DELTAGERNE

NAA kompetanseprogram skal ha syv deltagerteam bestående av en utøvende kunstner og et salgs- /agentledd, som skal søke om et internasjonalt prosjekt de vil realisere sammen. Det kan for eksempel være en billedkunstner og et galleri, kunsthåndverker og kurator, musiker og manager, designer og produsent, regissør og produsent eller forfatter og agent. Programmet er todelt, deltagerne får et tilskudd til å realisere sine internasjonale prosjekter og deltar samtidig på kompetansehevende fagsamlinger.

 • Programmet er ment for aktører som allerede har etablert noe internasjonal etterspørsel og noen samarbeidspartnere, og som har ambisjoner om å øke sine internasjonale markedsandeler. 
 • Deltagerne må søke med et konkret og eksportklart prosjekt, med et realistisk budsjett, som de vil gjennomføre i løpet av programmet.
 • Deltagerne består av et team av en utøvende kunstner og salgs-/formidlingsleddet. Teamet søker sammen.
 • Deltagerne får et tilskudd som skal benyttes til å gjennomføre prosjektet de har søkt med.
 • Deltagerne må forplikte seg til å følge fagsamlingene.

 

Deltagernes prosjekter vil promoteres gjennom filmer og SoMe-kampanjer som en del av programmet

SØKNADSKRITERIER

 • Søkere (teamet) må være kjent med feltet gjennom relevant erfaring og tidligere prosjekter.
 • Søkere må ha en tydelig kunstnerisk profil og planer om internasjonal satsning.
 • Søkere må vise til et tydelig potensial og ambisjonsnivå.
 • Søkere må ha et prosjekt som er klart for internasjonal lansering.
 • Søkere må forplikte seg til å delta på samlinger, dele innsikt og kompetanse med de andre deltagerne i gruppen. 
 • Søker må være registrert som en juridisk enhet i Brønnøysundregisteret.

Send søknad på engelsk (2-4 sider) til coordinator@norwegianartsabroad.no . Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse for et konkret prosjekt som inneholder planer for internasjonale aktiviteter, og budsjett innenfor en ramme på kr. 200 000. Støtten kan benyttes til å dekke kostnader med prosjektet, som reiser, markedsføring, arrangement, oversettelse, lansering, mentor, juridisk eller andre ressurser relevant for gjennomføring.

En internasjonal jury vil foreta en utvelgelse i samarbeid med NAA. 

SPØRSMÅL

Ved spørsmål om programmet og søknaden, ta kontakt med NAA-organisasjon som jobber for ditt felt:

DOGA, Anita Cecilie Drabløs acd@doga.no
DTS, post@pahn.no
NFI, Rune Tellefsen rune.tellefsen@nfi.no
NORLA, Oliver Møystad Oliver.Moystad@norla.no
Norwegian Crafts, Hege Henriksen hh@norwegiancrafts.no
Music Norway, Kathrine S. Finnskog kathrine@musicnorway.no
OCA, Toril F. Høye toril.fjelde.hoye@oca.no

SØKNADSFRIST: 27. september 2021

ARRANGØR

Norwegian Arts Abroad (NAA) er nettverket av organisasjoner som formidler kunst fra Norge internasjonalt – Danse- og teatersentrum, Design og Arkitektur Norge, Music Norway, NORLA, Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Office for Contemporary Art Norway.  Sammen skaper vi nye internasjonale muligheter for ulike kunst- og kulturaktører.

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Konsulent kompetanse og partnerskap
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no