Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt setter av inntil 20 millioner kroner til ny produksjonsgaranti.

NorskFilminstitutt_EA_Kjersti_Mo-1069_web-2
- Vi gjør det vi kan fra filminstituttets side for å bidra til at produksjonene som har fått forhåndstilskudd fra NFI skal kunne gjennomføres, sier direktør Kjersti Mo.

Da grensene til Norge ble stengt i slutten av januar på grunn av økende mutantsmitte, fikk det konsekvenser for norske film- og serieproduksjoner. Innreiserestriksjonene gjør at skuespillere og helt nødvendig teknisk personell fra utlandet ikke får adgang til Norge og produksjonene de skulle bidratt til her. Situasjonen er akutt for flere store enkeltproduksjoner, som nå pådrar seg store ekstra kostnader og står i fare for å måtte legge ned produksjonen og med det tape alt som er investert.

Setter av 20 millioner til Garanti 2

På bakgrunn av den prekære situasjonen, setter NFI nå i gang tiltak for å avhjelpe situasjonen for produksjoner som har fått forhåndstilskudd fra NFI, og som rammes av innreiserestriksjonene. Tiltaket som iverksettes har fått navnet Garanti 2. NFI setter av inntil 20 millioner kroner til denne produksjonsgarantien, som har som formål å sikre at norske produksjoner skal kunne håndtere situasjonen med redusert risiko.

Situasjonen som har oppstått nå, er annerledes enn tidligere, da risiko for stans i produksjon på grunn av myndighetsrestriksjoner er blitt mer akutt på grunn av mer smittsomme mutasjoner av viruset. Det har utløst behov for en tilpasset ordning.

For prosjekter som allerede har fått tilskudd

Garanti 2 kan søkes for prosjekter som allerede har fått og utløst Produksjon 2-tilskudd fra NFI, altså prosjekter som har fått produksjonstilskudd og som har fått ytterligere konkrete ekstrakostnader relatert til koronapandemien. Garanti 2 skal være for produksjoner som deretter opplever helt eller delvis avbrudd forårsaket av plutselig oppståtte myndighetsrestriksjoner, og som er så kommet så langt at prosjektet ikke lenger kan utsettes eller endres.

Gjør det vi kan

- Situasjonen for en del store film- og serieproduksjoner er - eller er i ferd med å bli – prekær på grunn av innreiserestriksjonene. Vi gjør det vi kan fra filminstituttets side for å bidra til at produksjonene som har fått forhåndstilskudd fra NFI skal kunne gjennomføres, sier direktør Kjersti Mo.

- Det er strenge krav for å kvalifisere til denne garantiordningen, og produksjoner som stadig kan legge om planene, må fortsatt gjøre dette. Men med denne ordningen søker vi å unngå store tap og konkurser for de prosjektene som er forbi punktet der dette er mulig, sier Mo. 

Les mer om ordningen

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no