Norsk filminstitutt

67 prosent har sett norsk spillefilm, 72 prosent har sett norsk drama og 72 prosent har sett norsk dokumentar i løpet av det siste året.

publikumsundersøkelse
Nordmenn ser og vil se norske filmer og serier, som de opplever som relevant, spennende og preget av god historiefortelling, viser en ny undersøkelse fra NFI.

Norsk Filminstitutts publikumsundersøkelse viser at norsk innhold ikke bare er populært, men også treffer svært bredt i den norske befolkningen. Det er små forskjeller på de demografiske bakgrunnsvariablene kjønn, alder og bosted. Høy utdannelse og inntekt ligger litt høyere blant de som har sett mest norsk innhold, men også her er det høy oppslutning om norsk innhold i de ulike gruppene.

Last ned og les rapporten her

Oppleves relevant 

Undersøkelsen viser også at det er to egenskaper som flere respondenter mener kjennetegner norsk innhold enn utenlandsk: «God historiefortelling» og «Spennende eller interessant tematikk». Dette indikerer at norske innhold er en viktig bidragsyter til å styrke norsk språk, kultur, identitet og tilhørighet. 

Samtidig kjenner mange av respondentene seg også igjen i at «Norske filmer og serier gir meg ofte innblikk i historier som er interessante for meg» og «Handlingene i norske filmer og serier skjer ofte i et miljø jeg kjenner meg igjen i». Dette vitner om at norsk innhold oppleves som relevant av mange og at norsk innhold spiller en særegen rolle i det audiovisuelle mangfoldet.

Om lag 5000 respondenter i et landsrepresentativt utvalg har i perioden oktober- desember 2020 deltatt i Norsk Filminstitutts publikumsundersøkelse, utarbeidet i samarbeid med Kantar.

Nøkkelfunn

 • Norsk innhold når ut til hele den norske befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, utdanning, inntekt og geografi:
 • 67 prosent har sett norsk spillefilm, 72 prosent har sett norsk drama og 72 prosent har sett norsk dokumentar i løpet av det siste året.
 • Små forskjeller på de demografiske bakgrunnsvariablene (høy utdannelse og inntekt litt høyere blant de som har sett mest norsk innhold).
 • Oppleves relevant og bidrar til å styrke norsk språk, kultur, identitet og tilhørighet:
 • Norske filmer scoret høyere enn utenlandske på egenskapene «Spennende eller interessant tematikk» og «god historiefortelling».
 • Mange respondenter kjenner seg også igjen i påstandene: «Norske filmer og serier gir meg ofte innblikk i historier som er interessante for meg» og «Handlingene i norske filmer og serier skjer ofte i et miljø jeg kjenner meg igjen i».
   

Les hele rapporten her.
 

 • Sigbjørn Sandberg
  • Sigbjørn Sandberg

  • Statistikk- og analyserådgiver
  • Innsikt
  • Telefon: +47 944 36 696
  • E-post: sigbjorn.sandberg[@]nfi.no