Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har besluttet å innføre løpende frister på tilskuddordningene Neo utvikling og utvikling, produksjon og samproduksjon av kortfilm.  

Bilde: Person i gul genser som skriver på en datamaskin.

Følgende tilskuddsordninger vil nå få løpende frist:  

 • Neo utvikling 
 • Utvikling av kortfilm etter konsulentvurdering 
 • Samproduksjon av kortfilm med utenlandsk hovedprodusent 
 • Produksjon av kortfilm etter konsulentordning 

Tidligere oppsatte søknadsfrister på disse ordningene utgår. Fra og med 01.08.22 får disse fire ordningene løpende frist.  

- Vi ser at søkerne og prosjektene i ordningene har behov for mer fleksibilitet slik at de kan søke tilskudd hos NFI når prosjektet har god framdrift. Her har vi lyttet til tilbakemelding fra våre søkere og bransjen og valgt å gjøre denne tilpasningen, sier Terez Hollo-Klausen, avdelingsdirektør for utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt.  

Fellesnevneren for de fire ordningene er at de skal bidra til ut utvikling av talentfulle regissører, manusforfattere og produsenter. 

- Disse ordningene er viktige for talentutvikling og rekruttering innen norsk filmbransje. Vi håper at løpende frister vil bidra til å gi god progresjon både i prosjektene og karriereløpet til talentene. Vi er også glade for å kunne legge til rette for at gode kortfilmprosjekter får mer fleksibilitet rundt tidspunkt for søknad, sier Hollo-Klausen. 

 • Terez Hollo-Klausen
  • Terez Hollo-Klausen

  • Avdelingsdirektør utvikling, spill og publikum
  • Telefon: +47 913 16 375
  • E-post: terez.hollo-klausen[@]nfi.no
 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no