Norsk filminstitutt

I statsbudsjettet for 2023 blir det for filmfeltet foreslått midler til satsing på barn, unge og mangfold, samt en opptrapping av dataspillsatsingen. Den samlede økningen er på 20 millioner kroner.

 

- I et budsjett der det er varslet at den som ikke kuttes må regnes som en vinner, er vi veldig glade for at det likevel er funnet plass til en økning for film, serier og spill, sier direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo. 

Foto: En smilende kvinne, direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo, står foran en lys bakgrunn. Hun har brunt halvlangt hår, en hvit bluse med prikker og en rød jakke.
Foto: Einar Aslaksen​​​

- Midlene vil brukes i tråd med vår strategi til å fremme inkludering og nye talenter i film og serier, og til ambisiøs satsing på norske spill. Å nå frem til barn og unge blir spesielt vektlagt, fordi det er helt avgjørende at nye generasjoner utvikler et sterkt forhold til norsk fortelling gjennom levende bilder i alle formater, fortsetter Mo. 

Dataspill 

Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på dataspill. Bevilgningen til dataspill økes med fem millioner. Bevilgningen skal blant annet brukes til tilskudd til utvikling av dataspill helt frem til ferdigstillelse samt til formidling av dataspill, som for eksempel datatreff og andre typer spillarrangementer. Regjeringen vil legge til rette for en aktiv og bred formidling av dataspill, og dette kommer som en fortsettelse av satsingen på dataspill som har vært de siste årene i Norge.  

- Vi er glade for at regjeringen fortsetter satsingen på dataspill med denne økningen av bevilgninger og at de dermed anerkjenner dataspill som kulturuttrykk og viktig kreativ næring og ser hvilken plass dataspill har i mange menneskers liv, sier Kjersti Mo.  

Les mer om regjeringens satsing på film og dataspill her.