Norsk filminstitutt

I arbeidet med å fremme det kulturelle møtet mellom mennesker har Norsk filminstitutt tildelt 33,1 millioner kroner til formidlingstiltak av film i Norge.

foto. fem personer sitter på scenen i paneldebatt foran festivalplakater med påskriften Den førtisjette Kortfilmfestivalen
Fra kortfilmfestivalen i Grimstad 2023. Foto: David Malmbekk/NFI

I den første av to søknadsrunder for 2024 har Norsk filminstitutt (NFI) tildelt 17,4 millioner kroner i tilskudd til drift av norske filmfestivaler. 

For 2024 har NFI tildelt åtte millioner kroner i driftstilskudd til regionale cinematek, og 3,5 millioner kroner til Norsk filmklubbforbund. NFI har også tildelt 4,2 millioner kroner i pakketilskudd til sju filmdistributører for å øke tilgang til utenlandsk kvalitetsfilm på kino i Norge. Dette er tilskuddsordninger med én tildeling årlig. 

Tilskudd til formidling bidrar til bredde og kvalitet i filmtilbudet i Norge og styrker viktige møteplasser for å stimulere filmkultur og filminteressen i befolkningen generelt, og blant barn og unge spesielt. Tilskuddene bidrar til ulike arenaer som bygger norsk kultur og språk, og gir økt variasjon i utenlandsk innhold både i kinodistribusjon og på andre arenaer.  

– Filmfestivalene, cinematekene og filmklubbene er viktige leverandører av filmer som lever på andre kvaliteter enn kommersielle. Årlig presenterer de over 3.000 filmer for publikum over hele Norge, sier Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt. 

–  Publikumstallene er på vei opp for for filmfestivalene og de regionale cinematekene, og de bidrar til en viktig satsing rettet mot barn og unge, sier Kjersti Mo.

 

Tilskudd til festivaler:  

 • Abloom (Oslo): 300.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Artic Moving Image & Film Festival (Harstad): 150.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Barnefilmfestivalen (Kristiansand): 1.500.000 kroner i tilskudd til drift og 170.000 kroner i tilskudd til bransjetiltak.
 • Bergen Internasjonale Filmfestival: 2.300.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Bollywood Festival (Lørenskog): 250.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Den norske filmfestivalen (Haugesund): 2.700. 000 kroner i tilskudd til drift og 900.000 kroner i tilskudd til bransjetiltak.
 • Fredrikstad Animation Festival: 300.000 kroner i tilskudd til drift.
 • HUMAN International Documentary Film Festival: 50.000 kroner i tilskudd til bransjetiltak.
 • Kortfilmfestivalen (Grimstad): 2.600.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Laterna Magica (Vesterålen): 150.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Mirage Filmfest (Oslo): 400.000 kroner i tilskudd til drift og 200.000 kroner i tilskudd til bransjetiltak.
 • Movies on War (Elverum): 400.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Nordic/Docs (Fredrikstad): 300.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Nordkapp Filmfestival (Honningsvåg): 650.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Ramaskrik Filmfestival (Oppdal): 300.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Ravenheart International Filmfestival (Oslo): 100.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Stiftelsen Festivalkontoret (Arabiske filmdager, Oslo Pix og Film fra Sør, Oslo): 2.900.000 kroner i tilskudd til drift.

TIlskudd til filmklubbforbund og regionale cinematek:

 • Norsk filmklubbforbund: 3.500.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Stiftelsen Cinemateket i Bergen: 2.385.000 kroner i tilskudd til drift og 100.000 kroner i investeringstilskudd.
 • Stiftelsen Cinemateket i Trondheim: 2.125.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Verdensteateret Cinematek i Tromsø: 1.700.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Cinemateket i Kristiansand: 1.150.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Cinemateket i Stavanger: 310.000 kroner i tilskudd til drift.
 • Cinemateket i Lillehammer: 230.000 kroner i tilskudd til drift.

Tilskudd til distributører: 

 • Arthaus - stiftelsen for filmkunst: 1.040.000 kroner til åtte filmer.
 • Another World Entertainment Norway AS: 780.000 kroner til seks filmer.
 • Selmer Media AS: 650.000 kroner til fem filmer.
 • AS Fidalgo: 520.000 kroner til fire filmer.
 • Storytelling Media AS: 520.000 kroner til fire filmer.
 • Mer Filmdistribusjon AS: 390.000 kroner til tre filmer.
 • Ymer Media AS: 390.000 kroner til tre filmer.

 

Mer om tilskuddene: 

Utvalgte filmdistributører mottar pakketilskudd til distribusjon av 33 utenlandske kvalitetsfilmer for 2024 som skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet i Norge. Gjennom ordningen får et norsk kinopublikum tilgang til prisvinnende filmer fra Cannes, Toronto, Venezia, Berlin, Sundance, og andre filmopplevelser.

NFI støtter de store filmfestivalene landet rundt, og bidrar til initiativer som filmverksted for ungdom, spilldager og andre tiltak hvor folk kan oppleve film og spill. Norske filmfestivaler hadde i 2023 nærmere 110.000 skolebarn på besøk gjennom egne skolevisninger

Det er cinemateker i alle regionene i Norge, og cinematekene arbeider systematisk for å stimulere interessen for filmhistorie og filmkunst. Cinematekene gjør sentrale verker fra filmhistorien og nyere kvalitetsfilmer av spesiell interesse tilgjengelig for publikum.

Det er nærmere 100 filmklubber i Norge, drevet av frivillige, som velger ut program, tilrettelegger og gjennomfører visningene. Norsk filminstitutt gir tilskudd til driften av Norsk filmklubbforbund, en medlemsorganisasjon som organiserer filmklubber over hele landet. Inkludert i tilskuddet til Filmklubbforbundet er øremerkede midler som skal benyttes til å løfte enkeltarrangementer hos de enkelte klubbene.

Cinematekene både i Trondheim og Bergen har egne filmprogram rettet mot barn og unge, med formål å stimulere filminteressen og øke kunnskap om film som kunst- og kulturuttrykk. Det er også nærmere 20 barne- og ungdomsfilmklubber fordelt over hele Norge som er medlem av Norsk filmklubbforbund som arbeider mot samme mål.  

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Bernt Erik Pedersen
  • Bernt Erik Pedersen

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 79 456
  • E-post: bernt.pedersen[@]nfi.no