Norsk filminstitutt

Ønsker du å være årets norske Producer on the Move? Norsk filminstitutt nominerer en norsk produsent som da kan bli valgt ut til å delta på Producers on the Move 2024, under filmfestivalen i Cannes 16. - 20. mai, med nettdeltakelse 30. april, 2. og 3. mai i forkant. Søknadsfrist er onsdag 28. februar kl. 12.00. 

Bilder av palmer og hav

Bli en av 20 utvalgte europeiske produsenter og få unik tilgang til blant annet nettverksarrangementer, pitche-sesjoner, case-studys og individuelle møter med sentrale aktører i filmbransjen, salgsagenter og pressen. Møt eksperter og bli oppdatert på temaer som samproduksjon, internasjonal finansiering, salg, distribusjon, nye trender, teknologier og businessmodeller. 

Producers On The Move arrangeres av European Film Promotion (EFP), som Norsk filminstitutt er en del av. 

Deltageravgiften for den som blir valgt, dekkes av Norsk filminstitutt. Den som blir valgt ut til å delta fra Norge, kan også søke om reisestipend fra Norsk filminstitutt på 20.000 kr. 

Kriterier for å delta 

 • Du må beherske engelsk 

 • Du har et filmprosjekt som er egnet for internasjonal samproduksjon 

 • Du må ha erfaring med minst en internasjonal samproduksjon 

 • Du har produsert maksimum tre internasjonale samproduksjoner som hovedprodusent 

 • Du må kunne delta daglig digitalt 30. april til 3. mai (fri på 1. mai) og fysisk i Cannes 16.-20. mai 

Nominasjonen til hver nasjonale deltaker foretas av det respektive nasjonale filminstituttet, i Norge er det Norsk filminstitutt som gjør dette.  

Vurderingskriterier 

Det endelige utvalget av de 20 deltakerne er basert på et poengsystem som vurderer følgende kriterier: 

 • Produsentens erfaring i en internasjonal samproduksjon (minst en internasjonal samproduksjon) er en forutsetning. Det kan være spillefilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm, høykvalitets internasjonal dramaserie eller VR-produksjon  

 • Utvelgelsesprosessen favoriserer produsenter som har vært majoritetsprodusenter. Hvis kandidaten har vært majoritetsprodusenter i mer enn tre internasjonale samproduksjoner, er de dessverre for erfarne for Producers On The Move 

 • Produsenten har hatt en kinodistribuert film og / eller en VoD-utgivelse utenfor de involverte produksjonslandene 

 • Produsenten har vist en spillefilm i den internasjonale seksjonen på en stor filmfestival (se spesifisert liste i søknadsskjema) eller vært nominert som beste film på European Film Awards, eller vært Oscar-nominert   

 • Produsentens langfilm har vært mottaker av prisen for beste spillefilm/dokumentar/animasjonsfilm på nasjonal filmpris i produsentens hjemland 

 • Produsenten har et sterkt prosjekt som passer for internasjonal samproduksjon 

 • Det vurderes positivt om produsenten har deltatt i et av følgende program: EAVE, EURODOC eller ACE 

Hva du må sende inn 

For å bli vurdert må du sende inn følgende: 

 • Utfylt skjema - Du må selv må fylle ut poengene i skjemaet (se lenke nedenfor) 

 • Motivasjonstekst (Letter of motivation) 

 • Prosjektbeskrivelse og reginotat (hvis det er en regissør knyttet til prosjektet) til prosjektet som skal pitches. Det går også an å legge frem flere pågående prosjekter i forskjellige stadier (en «slate»).  

 • Finansieringsplan for prosjektet/prosjektene du legger ved og skal presentere.  

 • Legg merke til at alle prosjekter som det søkes – altså både det som pitches og de som nevnes i søknad og poengskjema - må ha en minimumslengde på 70 min (spillefilm), 60 minutter (dokumentarfilm) 6 x 40 min (dramaserier) eller 15 min (VR-produksjon).  

 

Les mer om Producers on the Move på EFPs nettsider: 

producers on the move – EFP ONLINE (efp-online.com) 

Producers on the Move | European Film Promotion (efp-online.com)    

Her finner du skjema du skal fylle ut og legge ved søknaden

Søknad med CV og brev om motivasjon sendes til rune.tellefsen@nfi.no innen onsdag 28. februar 2024 kl 12.00. 

 • Rune Tellefsen
  • Rune Tellefsen

  • Konsulent kompetanse og partnerskap
  • Telefon: +47 908 55 015
  • E-post: rune.tellefsen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no